Zasady komunikacji w relacji pacjent-lekarz

Niewłaściwa komunikacja niszczy stosunki międzyludzkie, udana warunkuje dobre relacje. Celem komunikacji lekarza z ludźmi objętymi jego troską jest wzajemne zrozumienie, kształtowanie właściwych relacji, udzielenie skutecznej pomocy. Człowiek jest istotą społeczną. Jest fizycznie, psychicznie i kulturowo zależny od drugiego człowieka. Umiejętność komunikowania się jest niezbędna do tworzenia prawidłowych stosunków międzyludzkich i ma istotne znaczenie dla osiągania komfortu życia, realizowania się, rozwoju, motywowania działań.

Recepta w praktyce

Określenie sposobu kuracji, w tym dawkowania potrzebnych leków, należy do uprawnień lekarza. W przypadku konieczności stosowania leków to lekarz, z uwzględnieniem potrzebnej wiedzy i okoliczności konkretnego przypadku, powinien dobrać odpowiedni lek i określić sposób jego dawkowania oraz ilość potrzebną do przeprowadzenia skutecznej kuracji. Ponosi on w tym zakresie odpowiedzialność uwzględniającą wymogi skuteczności i bezpieczeństwa zastosowanego sposobu leczenia.

Public relations gabinetu lekarza specjalisty

Korzystanie z nowoczesnych narzędzi zarządzania staje się coraz bardziej niezbędne dla poprawienia, a nawet utrzymania pozycji rynkowej gabinetów specjalistycznych, które w odróżnieniu od gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej, w większości funkcjonują w oparciu o prywatnych pacjentów, a nie kontrakt z NFZ.

Opublikowano dnia : 02.01.2020

Gabinet lekarski przyjazny osobom z różnymi niepełnosprawnościami

Pacjent wchodzący do gabinetu lekarskiego jest pełen obaw i niepokoju, a także nadziei na pomoc. Wraz z nim „wchodzą” również jego ograniczenia. Części z nich można wyjść naprzeciw. Jednym z takich przypadków jest niepełnosprawność. Ze względu na uwarunkowania społeczne wizyty u lekarzy są często jedynym kontaktem ze światem zewnętrznym. Niekiedy kontakt jest bardzo utrudniony. Istnieją zasady pomagające w nawiązaniu dobrej relacji z osobą niepełnosprawną. Przygotowane wcześniej ułatwią diagnozę i usprawnią proces leczenia.

Opublikowano dnia : 05.05.2017

E-zwolnienia lekarskie

Od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikają dotychczasowe zwolnienia papierowe. Zwolnienia papierowe będzie można stosować do końca 2017 r. Od początku 2016 r. pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie wystawione według dotychczasowych zasad – na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie elektronicznej (e-ZLA). Natomiast od 1 stycznia 2018 r. będą wystawiane wyłącznie e-zwolnienia.

Przemoc domowa – jak reagować?

Przemoc domowa ma miejsce częściej niż byśmy myśleli. Występuje w różnej formie i niezależnie od statusu społecznego. Szacuje się, że około 1/3 kobiet doświadcza przemocy ze strony swoich partnerów, a uszkodzenia ciała kobiet i dzieci są częściej przyczyną interwencji medycznej niż przypadki osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych. Ofiarą przemocy może być także mężczyzna, jednak takie sytuacje mają miejsce znacznie rzadziej. Większość aktów przemocy domowej jest niezgłaszana, a ofiary tkwią w takiej sytuacji latami. Jedną z osób, które mogą przerwać ten „zamknięty krąg” jest lekarz.

Szkolenie: Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

Przedmiotem szkolenia jest wielopłaszczyznowa analiza zagadnień związanych z dokumentacją medyczną. Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie bezpośrednio związane z zawartością dokumentacji medycznej, w tym przedstawione zostaną założenia dotyczące wprowadzenia od 01 stycznia 2017 roku elektronicznej dokumentacji medycznej. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia odpowiedzialności prawnej, związanej z prowadzeniem i udostępnianiem dokumentacji medycznej.

Mydło a syndet - co polecić pacjentowi?

Wieloletnie badania pozwoliły na dokładne poznanie struktury, a także funkcji naskórka oraz warstwy rogowej, która stanowi najbardziej zewnętrzną powierzchnię skóry. Wyniki udowodniły, że nie jest to tylko bierna ochrona. Warstwa rogowa to precyzyjnie skonstruowana i funkcjonalnie dynamiczna struktura zdolna do wzajemnego oddziaływania z otaczającym środowiskiem, dlatego tak ważna jest jej codzienna pielęgnacja.

W jaki sposób komunikować się z chorym dzieckiem?

Porozumiewanie się z dzieckiem chorym jest niezwykle istotną umiejętnością zawodową lekarza. Jest to najczęściej pierwsza osoba, którą spotyka dziecko, kiedy wraz z rodzicami zgłasza się do placówki służby zdrowia. Niektórzy mają naturalny dar nawiązywania dobrego kontaktu z dziećmi, inni dzięki szkoleniom i cierpliwości mogą wykształcić w sobie tę umiejętność.

Zespół wypalenia zawodowego

Zespół wypalenia zawodowego (ZWZ) został opisany w latach 70. XX wieku jako zjawisko ściśle związane z wykonywaną pracą zawodową. Wypalenie zawodowe dotyka zazwyczaj osób, których oczekiwania wobec siebie i efektów wykonywanej pracy są bardzo wysokie, a nawet nierealistyczne. Ponadto osoby, które spodziewają się znaleźć sens swojej egzystencji na świecie w pracy zawodowej, częściej spotyka porażka. W rozwoju ZWZ rodzaj pracy ma znaczenie podstawowe i najczęściej dotyka pracowników zajmujących się zawodowo problemami innych ludzi. Do zawodów o podwyższonym ryzyku rozwoju ZWZ należą nauczyciele, pracownicy opieki zdrowotnej czy pomocy społecznej.

 

Medycyna pracy a zwolnienie z VAT

Przepisy o VAT przewidują zwolnienie z VAT usług opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W ostatnich czasach podatnicy toczyli wiele sporów z Ministrem Finansów w zakresie ustalenia, które usługi objęte są tym zwolnieniem, a które nie.

Dyżur medyczny w świetle prawa pracy

Przedstawiając problematykę zasad naliczania i wynagradzania dyżuru medycznego, zasadnym jest, w ocenie autora, rozpoczęcie analizy tematu od krótkiego scharakteryzowania specyficznej instytucji prawa pracy, jaką jest „dyżur medyczny” wraz z niezbędnym jej rysem historycznym w odniesieniu do mogących istnieć jeszcze w praktyce stanów faktycznych, np. związanych z powództwami lekarzy o zapłatę wynagrodzenia za pełnienie dyżurów medycznych.

Role pracowników w zespole

Praktyczny organizator, perfekcjonista lub człowiek akcji. Każdy członek zespołu pełni w nim inną rolę. Ma to związek z predyspozycjami pracownika, które pomysłowy szef wykorzysta z korzyścią dla swojej firmy. Dobrych rad udziela dr Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, autorka książki pt. "Organizacja i zarządzanie gabinetem stomatologicznym".