Redaktorzy naukowi działów

Dział prac oryginalnych (kliniczne i doświadczalne) prof. Zygmunt Adamski
Dział prac poglądowych prof. Elżbieta Waszczykowska
Dział prac z zakresu dermatologii dziecięcej dr n. med. Mirosława Kuchciak-Brancewicz
Dział prac z zakresu dermatologii estetycznej prof. Ewa Trznadel-Grodzka
Dział prac kazuistycznych prof. Franciszek Seneczko
Dział artykułów z prasy zagranicznej dr n. med. Marta Gawrońska,
lek. Joanna Krzysiek

Dział prac różnych (sprawozdania ze zjazdów, recenzje książek, listy do redakcji, prace specjalne)

prof. Bożena Dziankowska - Bartkowiak