Zastępca Redaktora Naczelnego

Prof. Franciszek Saneczko
Prof. dr hab. n. med. Franciszek Seneczko
Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1972).
Główne kierunki działalności zawodowej i naukowej: dermatologia i wenerologia.

Przebieg pracy zawodowej:
Katedra i Klinika Dermatologii WAM (do 2002); Katedra i Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2002- 2013); Katedra Dermatologii Społecznej Akademii Nauk w Łodzi  (od 2013).

Rozwój działalności naukowej:
Studia: WAM Łódź (1966-1972); dr n.med. WAM (1979);dr hab.n.med. WAM (1994); prof. dr hab.n.med. (2000); prof. zw. (2000). 

Publikacje: 180, również rozdziały w podręcznikach akademickich z dziedziny dermatologii i kosmetologii, promotor rozpraw doktorskich – 16, prac magisterskich w dziedzinie kosmetologii i fizjoterapii – 53, prac licencjackich z zakresu kosmetologii – 50.

Przynależność do organizacji naukowych: Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Sekcja Mikologiczna PTD, Europejska Akademia Dermatologii i Wenerologii.