Nadpotliwość i wpływ na życie codzienne

Nadpotliwość i wpływ na życie codzienne

Nadpotliwość (hyperhydrosis – HH) to zaburzenie związane z produkcją potu przekraczającą wydolność mechanizmów termoregulacyjnych. Wyróżnia się dwie odmiany HH – pierwotną i wtórną. Etiologia pierwotnej HH wciąż nie została do końca poznana. Istnieją hipotezy, że jest ona uwarunkowana genetycznie dysfunkcją autonomicznego układu nerwowego. Natomiast odmiana wtórna rozwija się na skutek współwystępującego procesu chorobowego lub działania niepożądanego przyjmowanych leków. Dane epidemiologiczne wskazują, że HH może dotyczyć około 4,8% populacji Stanów Zjednoczonych, lecz podkreśla się, że wartości te są znacznie niedoszacowane. Objawy HH mogą wystąpić w każdym wieku, z dominacją przedziału wiekowego 18-39 lat. Pod względem zachorowalności na HH nie stwierdza się predylekcji co do płci. U kobiet najczęściej rozpoznaje się izolowaną HH okolicy pach, natomiast u mężczyzn nadaktywność gruczołów potowych głowy i twarzy oraz równocześnie innych okolic. Niewątpliwie HH negatywnie wpływa na jakość życia chorych i utrudnia prawidłowe funkcjonowanie w zakresie sfery społecznej, fizycznej i emocjonalnej.

Henning i wsp. zbadali związek nadpotliwości z depresją, stresem, zaburzeniami snu i zmęczeniem w ciągu dnia w kohorcie dawców krwi – Danish Blood Donor Study (DBDS), gdyż większość przyczyn wtórnej HH (np. infekcje, stosowanie leków i nadużywanie substancji) wyklucza oddawanie krwi. 2794 (9,1%) z 30 808 uczestników zostało sklasyfikowanych jako przypadki HH, a 20 458 (66,4%) jako zdrowe kontrole. Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez respondentów stwierdzono, że HH była związana z zaburzeniami snu, umiarkowanym i nasilonym stresem, a także nastrojem depresyjnym. Wykazano, że uczestnicy z HH mieli trudności z zasypianiem, a ich sen trwał krócej, czego konsekwencją było uczucie zmęczenia w ciągu dnia, a także potrzeba drzemek i stosowanie leków wspomagających sen. Niewątpliwie stres jest istotnym predyktorem bezsenności i złej jakości snu przez mechanizm nadmiernego wzbudzenia. Co więcej, stres u pacjentów z HH wynika z niepożądanej uwagi innych osób, co powoduje nasilenie objawów HH.

Mocne strony badania to duża liczebność kohorty, metoda zbierania danych z użyciem zatwierdzonych skal oraz włączenie zdrowej grupy dawców krwi, co zminimalizowało prawdopodobieństwo błędnej klasyfikacji HH z powodu chorób przewlekłych lub leków. Ograniczenia obejmują projekt badania, który pozwolił jedynie na wyciągnięcie wniosków dotyczących zależności. Silny związek między HH a stresem, zaburzeniami snu i depresją podkreśla znaczenie wielospecjalistycznej opieki nad pacjentami z HH.


Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

Na podstawie:

Henning M., Ibler K., Loft I., Jennum P., Didriksen M., Ullum H. i wsp.: Hyperhidrosis is associated with sleep disturbances, daytime tiredness, stress, and depression: A retrospective cohort study from the Danish Blood Donor Study. J Am Acad Dermatol 2023; 88(1): 196-197.

Fot. Pixabay

poprzedni artykuł