Szkolenie: Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

Przedmiotem szkolenia jest wielopłaszczyznowa analiza zagadnień związanych z dokumentacją medyczną. Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie bezpośrednio związane z zawartością dokumentacji medycznej, w tym przedstawione zostaną założenia dotyczące wprowadzenia od 01 stycznia 2017 roku elektronicznej dokumentacji medycznej. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia odpowiedzialności prawnej, związanej z prowadzeniem i udostępnianiem dokumentacji medycznej.
Program szkolenia:
1. Ogólne zasady działania systemu informacji w ochronie zdrowia. Przygotowanie placówek służby zdrowia do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej - praktyczne aspekty prawno-organizacyjne.
2. Zawartość dokumentacji medycznej. Rodzaj i zakres dokumentacji medycznej. Oznaczenie podmiotów i osób udzielających świadczeń medycznych.
3. Prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) - wymogi systemu teleinformatycznego. Zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizacja elektronicznej dokumentacji medycznej.
4. System informacji medycznej. Autoryzacja elektroniczna dokumentacji medycznej.
5. Dostęp pacjenta do dokumentacji medycznej na tle unormowań Ustawy o prawach pacjenta. Udostępnienie dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej.
6. Dokumentacja medyczna jako przedmiot kontroli.
7. Odpowiedzialność prawna za naruszenie zasad prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej.
8. Dokumentacja medyczna w procesie sądowym.

Szkolenie odbędzie się w dniu 18 listopada w Warszawie.
Opłata za udział w szkoleniu:
płatność do 13 września 2015 - 590 zł (netto)
płatność po 13 września 2015 - 695 zł (netto)

Opłata obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat, konsultację indywidualną w trakcie szkolenia z prelegentem.

Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny na stronie:
www.mcc.org.pl/aktualne-konferencje/