Przemoc domowa – jak reagować?

Przemoc domowa ma miejsce częściej niż byśmy myśleli. Występuje w różnej formie i niezależnie od statusu społecznego. Szacuje się, że około 1/3 kobiet doświadcza przemocy ze strony swoich partnerów, a uszkodzenia ciała kobiet i dzieci są częściej przyczyną interwencji medycznej niż przypadki osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych. Ofiarą przemocy może być także mężczyzna, jednak takie sytuacje mają miejsce znacznie rzadziej. Większość aktów przemocy domowej jest niezgłaszana, a ofiary tkwią w takiej sytuacji latami. Jedną z osób, które mogą przerwać ten „zamknięty krąg” jest lekarz.

W jaki sposób komunikować się z chorym dzieckiem?

Porozumiewanie się z dzieckiem chorym jest niezwykle istotną umiejętnością zawodową lekarza. Jest to najczęściej pierwsza osoba, którą spotyka dziecko, kiedy wraz z rodzicami zgłasza się do placówki służby zdrowia. Niektórzy mają naturalny dar nawiązywania dobrego kontaktu z dziećmi, inni dzięki szkoleniom i cierpliwości mogą wykształcić w sobie tę umiejętność.

Zespół wypalenia zawodowego

Zespół wypalenia zawodowego (ZWZ) został opisany w latach 70. XX wieku jako zjawisko ściśle związane z wykonywaną pracą zawodową. Wypalenie zawodowe dotyka zazwyczaj osób, których oczekiwania wobec siebie i efektów wykonywanej pracy są bardzo wysokie, a nawet nierealistyczne. Ponadto osoby, które spodziewają się znaleźć sens swojej egzystencji na świecie w pracy zawodowej, częściej spotyka porażka. W rozwoju ZWZ rodzaj pracy ma znaczenie podstawowe i najczęściej dotyka pracowników zajmujących się zawodowo problemami innych ludzi. Do zawodów o podwyższonym ryzyku rozwoju ZWZ należą nauczyciele, pracownicy opieki zdrowotnej czy pomocy społecznej.

 

Role pracowników w zespole

Praktyczny organizator, perfekcjonista lub człowiek akcji. Każdy członek zespołu pełni w nim inną rolę. Ma to związek z predyspozycjami pracownika, które pomysłowy szef wykorzysta z korzyścią dla swojej firmy. Dobrych rad udziela dr Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, autorka książki pt. "Organizacja i zarządzanie gabinetem stomatologicznym".

Do wypalenia zawodowego jeden krok

"Gdyby mi się chciało, tak jak mi się nie chce" – to powiedzenie doskonale odzwierciedla dylemat osoby z wypaleniem zawodowym. Lekarze, pielęgniarki i przedstawiciele innych zawodów medycznych – wymagania co do pracowników w tych profesjach są wysokie. Im ambitniejsze cele i oczekiwania sobie stawiają, tym większa szansa na wystąpienie wypalenia zawodowego.

 

W poszukiwaniu równowagi

6.00 rano. Zrywasz się na dźwięk budzika. Szalone tempo jak co dzień. Uff, dzieci już trochę podrosły, więc mogą ubrać się same. Dobrze jeszcze pamiętasz poranne szaleństwo z przed lat. „Tego nie ubiorę, tego nie lubię, tego nie chcę.” Jedno masz już z głowy, ale ktoś musi nakarmić rodzinę. Rany! Kto w tym tygodniu miał zrobić zakupy?! Wszystko na Twojej głowie. Uruchamiasz plan B. Ciastko i kawa po drodze. Do pracy wpadasz spóźniona. Dzisiaj pacjent poczekał, ale zdarza się, że trzeba przełożyć wizytę na kolejny termin. W ciągu dnia spóźniło się jeszcze kilku pacjentów. Atmosfera w ciągu dnia coraz bardziej się zagęszczała. Po takim dniu wracasz do domu i padasz wykończona. Codzienność? Czujesz się coraz bardziej zmęczona, mniej szczęśliwa? Jak zachować w tym codziennym pędzie równowagę?