Recepta w praktyce

Określenie sposobu kuracji, w tym dawkowania potrzebnych leków, należy do uprawnień lekarza. W przypadku konieczności stosowania leków to lekarz, z uwzględnieniem potrzebnej wiedzy i okoliczności konkretnego przypadku, powinien dobrać odpowiedni lek i określić sposób jego dawkowania oraz ilość potrzebną do przeprowadzenia skutecznej kuracji. Ponosi on w tym zakresie odpowiedzialność uwzględniającą wymogi skuteczności i bezpieczeństwa zastosowanego sposobu leczenia.

E-zwolnienia lekarskie

Od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikają dotychczasowe zwolnienia papierowe. Zwolnienia papierowe będzie można stosować do końca 2017 r. Od początku 2016 r. pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie wystawione według dotychczasowych zasad – na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie elektronicznej (e-ZLA). Natomiast od 1 stycznia 2018 r. będą wystawiane wyłącznie e-zwolnienia.

Medycyna pracy a zwolnienie z VAT

Przepisy o VAT przewidują zwolnienie z VAT usług opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W ostatnich czasach podatnicy toczyli wiele sporów z Ministrem Finansów w zakresie ustalenia, które usługi objęte są tym zwolnieniem, a które nie.

Dyżur medyczny w świetle prawa pracy

Przedstawiając problematykę zasad naliczania i wynagradzania dyżuru medycznego, zasadnym jest, w ocenie autora, rozpoczęcie analizy tematu od krótkiego scharakteryzowania specyficznej instytucji prawa pracy, jaką jest „dyżur medyczny” wraz z niezbędnym jej rysem historycznym w odniesieniu do mogących istnieć jeszcze w praktyce stanów faktycznych, np. związanych z powództwami lekarzy o zapłatę wynagrodzenia za pełnienie dyżurów medycznych.