Komórki macierzyste w terapii łysienia

Uwarunkowane genetycznie łysienie androgenowe stanowi częsty problem natury kosmetycznej. Metody leczenia stosowane dotychczas w praktyce klinicznej cechują się umiarkowaną skutecznością. Naukowcom z  Sanford-Burnham Medical Research Institute w La Jolla w Kalifornii udało się wyhodować włosy z ludzkich komórek macierzystych, o czym donoszą na łamach czasopisma PLOS ONE.

Wpływ tonsillektomii na przebieg łuszczycy

Infekcje bakteryjne gardła (szczególnie powodowane przez Streptococcus pyogenes) są znaną przyczyną wywołującą i zaostrzającą zmiany łuszczycowe. Od pewnego czasu w piśmiennictwie pojawiają się opinie o potencjalnym korzystnym wpływie tonsillektomii u pacjentów z oporną na leczenie łuszczycą i nawracającymi epizodami zapaleń gardła. Amerykańscy naukowcy przeprowadzili analizę dotychczasowych doniesień na ten temat.

Leczenie łuszczycy ze współistniejącym toczniem rumieniowatym

Współistnienie tocznia rumieniowatego i łuszczycy jest rzadkie. Naukowcy z Bostonu na łamach najnowszego numeru Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD) podjęli się oceny możliwych strategii terapeutycznych, w szczególności leków biologicznych anty-TNFα, w przypadkach współwystępowania obydwu chorób.

Bielactwo a ryzyko rozwoju czerniaka i niemelanocytowych raków skóry

Na łamach prestiżowego amerykańskiego periodyku Journal of American Academy of Dermatology opublikowano ostatnio wyniki badania oceniającego wpływ współistniejącego bielactwa na ryzyko rozwoju czerniaka (malignant melanoma - MM) oraz niemelanocytowych raków skóry (non melanocytic skin cancers - NMSC). Stwierdzono, że pacjenci z vitiligo mają istotnie niższe ryzyko zachorowania zarówno na MM, jak i NMSC.

Ziarniniak grzybiasty u osób młodych

Ziarniniak grzybiasty (mycosis fungoides − MF) jest rzadkim rodzajem chłoniaka o zwykle przewlekłym i postępującym przebiegu. Nowotwór ten jest jednocześnie najczęstszym pierwotnie skórnym chłoniakiem T-komórkowym. Choroba dotyczy najczęściej osób w średnim i starszym wieku. Naukowcy z USA podjęli się oceny choroby wśród młodych pacjentów hospitalizowanych w ich ośrodku.

Nowe perspektywy w terapii łysienia plackowatego

Łysienie plackowate (alopecia areata - AA) jest dość częstą występującą postacią łysienia. Rokowanie w zakresie odrostu włosów jest niepewne, a leczenie bardzo często nieskuteczne. Publikowane w ostatnich miesiącach doniesienia dają nadzieję na rozwiązanie problemu skutecznego leczenia AA w przyszłości, w tym jego najcięższej postaci klinicznej - łysienia uogólnionego.

Ryzyko infekcji oportunistycznych u pacjentów z pęcherzycą zwykłą

Pęcherzyca zwykła jest rzadką autoimmunologiczną chorobą pęcherzową, która zajmuje skórę i błony śluzowe. Terapia opiera się na długotrwałym leczeniu immunosupresyjnym i związana jest ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zakażeń oportunistycznych. Dotychczas w piśmiennictwie było niewiele doniesień dotyczących ryzyka rozwoju tych infekcji u pacjentów z pęcherzycą zwykłą.

Probiotyki - nowe możliwości w leczeniu trądziku pospolitego i różowatego

Prozdrowotne działanie mikroorganizmów z grupy probiotyków jest znane od lat. Drobnoustroje zawarte w produktach mlecznych i niektórych suplementach wpływają dobroczynnie m.in. na czynność przewodu pokarmowego. Naukowcy donoszą o korzystnym wpływie probiotyków przyjmowanych doustnie oraz w postaci preparatów miejscowych w trądziku pospolitym i różowatym.

Jakość życia osób mieszkających z pacjentami chorującymi na łuszczycę

W wielu badaniach naukowych analizowano wpływ zmian skórnych u chorych na łuszczycę na codzienne funkcjonowanie i jakość życia. Nieliczne natomiast są doniesienia, które dotyczą oddziaływania tej choroby na życie osób, które są w związkach z pacjentami chorującymi na łuszczycę. Naukowcy z Granady w Hiszpanii oceniali ich poziom lęku, depresji i poziom egzystencji.

Ocena 5-letniej zapadalności na nowotwory złośliwe u chorych z przewlekłym świądem bez zmian skórnych

Przewlekły świąd jest częstym objawem zgłaszanym przez pacjentów u dermatologa.  Może być następstwem chorób skóry, zaburzeń ogólnoustrojowych oraz być zaburzeniem idiopatycznym (szczególnie u osób w podeszłym wieku). Naukowcy z Filadelfii podjęli się oceny ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy u pacjentów z przewlekłym świądem bez zmian skórnych.

Wirusy HPV a rak kolczystokomórkowy skóry

Dyskusja na temat roli wirusów HPV w rozwoju raka kolczystokomórkowego skóry (cutaneous squamous cell carcinoma - cuSCC) toczy się od dawna. Wyniki dotychczas publikowanych badań są niejednoznaczne. Na łamach najnowszego numeru „Journal of American Academy of Dermatology” (JAAD) opublikowano artykuł podsumowujący rezultaty dotychczasowych badań. Zauważono korelację między stanem immunosupresji a częstotliwością występowania HPV w zmianach cuSCC.

Odwrócenie włóknienia w twardzinie - najnowsze doniesienia

Twardzina układowa to rzadka choroba o podłożu autoimmunologicznym. Charakteryzuje się występowaniem zmian zapalnych, naczyniowych oraz włóknieniem w skórze oraz narządach wewnętrznych, np. w sercu, przełyku, płucach oraz nerkach. Etiologia choroby nie jest do końca poznana. Do tej pory nie odkryto skutecznych metod leczenia. Dostępne leki powodują jedynie łagodzenie objawów oraz w różny sposób hamują progresję zmian chorobowych. 

O czynnikach występowania łuszczycy w Azji

Dr Michael Tirant to światowej sławy twórca preparatów na łuszczycę. Na konferencji w Warszawie przedstawił on badania wskazujące na wyjątkową odporność mieszkańców Azji na łuszczycęm,co szczególnie dotyczy ludności Chin, Japonii i Polinezji. Zupełnie inaczej jest na Syberii, gdzie poziom zachorowań na łuszczycę jest bardzo wysoki, choruje co ósmy mieszkaniec tego regionu kontynentu.