Wirusy HPV a rak kolczystokomórkowy skóry

Wirusy HPV a rak kolczystokomórkowy skóry
Dyskusja na temat roli wirusów HPV w rozwoju raka kolczystokomórkowego skóry (cutaneous squamous cell carcinoma - cuSCC) toczy się od dawna. Wyniki dotychczas publikowanych badań są niejednoznaczne. Na łamach najnowszego numeru „Journal of American Academy of Dermatology” (JAAD) opublikowano artykuł podsumowujący rezultaty dotychczasowych badań. Zauważono korelację między stanem immunosupresji a częstotliwością występowania HPV w zmianach cuSCC. 
Amerykańscy naukowcy postawili sobie za cel zweryfikowanie - czy istnieje statystycznie związek pomiędzy cuSCC a obecnością wirusów z grupy HPV w obrębie zmiany nowotworowej. Ponadto zainteresowała ich zagadnienie - czy u chorych w stanie immunosupresji z  cuSCC obecność HPV w obrębie guza jest częstsza niż w zmianach cuSCC u pacjentów immunokompetentnych. W tym celu dokonano przeglądu dotychczas publikowanych artykułów. Uwzględniono badania, w których przeprowadzano biopsję skóry, detekcję DNA HPV metodą polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR). Badania zawierały minimum 10 przypadków i 10 kontroli.

U wszystkich pacjentów zmiany cuSCC znacznie częściej zawierały DNA wirusa HPV niż skóra prawidłowa. Stwierdzono również wyższą częstotliwość występowania wirusa HPV w zmianach cuSCC u osób będących w stanie immunosupresji w porównaniu z chorymi immunokompetentnymi.

Wśród ograniczeń przeprowadzonej meta-analizy, należy wymienić heterogenność przedstawionych badań. Fakt częstszego występowania HPV w zmianach cuSCC niż w skórze prawidłowej nie jest dowodem na znaczenie wirusa HPV w rozwoju nowotworu. Według autorów artykułu, stwierdzenie większej liczba chorych z HPV dodatnim cuSCC wśród osób w stanie immunosupresji może mieć implikacje terapeutyczne.

Lek. Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Źródło:
www.jaad.org