Skuteczność osocza bogatopłytkowego w leczeniu łysienia androgenowego

Skuteczność osocza bogatopłytkowego w leczeniu łysienia androgenowego

Farmakoterapia łysienia androgenowego (androgenic alopecia - AGA), zgodnie ze wskazaniami rejestracyjnymi, obejmuje zastosowanie minoksidilu miejscowo i/lub finasterydu doustnie. Istnieją doniesienia, że osocze bogatopłytkowe (platelet-rich plasma - PRP) może prowadzić do poprawy klinicznej u pacjentów z rozpoznaniem AGA. Jest to materiał autologiczny, pozyskiwany z krwi żylnej pacjenta, który zawiera większą liczbę płytek niż krew pełna. Występują w nim czynniki wzrostu, wykazujące wysoką aktywność biologiczną: płytkowy (PDGF), insulinopodobny (IGF) oraz naczyniowy endotelialny (VEGF).

Grupa badaczy z Ronald O. Perelman Department of Dermatology Uniwersytetu w Nowym Jorku postanowiła zbadać skuteczność PRP w połączeniu z innymi lekami, które stosowano u pacjentów z rozpoznaniem łysienia androgenowego. Do badania włączono 24 pacjentów. Wszyscy stosowali miejscowo 5% minoksidil, dodatkowo 20 osób (83,3%) przyjmowało doustne leki antyandrogenowe. Od chorych pobrano po 8 ml krwi celem odwirowania i przygotowania osocza bogatopłytkowego. Ponadto wykonano badanie trichoskopowe skóry owłosionej głowy w linii pośrodkowej (12 cm od gładzizny). Następnie, w ciągu dwóch kolejnych miesięcy, wykonano dwa zabiegi iniekcji PRP w okolice pozbawione włosów. Wykorzystywano 0,1 ml osocza, które wprowadzano na głębokość ok. 1 cm w odstępach co 1 cm. Kolejnym etapem badania były kontrole kliniczne pacjentów. W przypadku zwiększenia gęstości włosów o ponad 10/cm2, kontynuowano iniekcje przez kolejne 4 miesiące, następnie w formie terapii podtrzymującej co 3-6 miesięce. Wyniki kontrolnych trichoskopii, wykonywanych w trakcie procesu leczenia, porównano z oceną wyjściową i poddano analizie statystycznej. Po pierwszych dwóch zabiegach skuteczność terapeutyczną zaobserwowano u 17 pacjentów. Średnia gęstość włosów, mierzona podczas trichoskopii, po iniekcjach PRP uległa znaczącemu zwiększeniu (P = 0,022). U 15 chorych w tym zakresie wykazano poprawę przekraczającą 10%, u 8 osób wynosiła ona ponad 20%. Jeden pacjent miał większą gęstość włosów o ponad 50%. Nie stwierdzono jednak zmian w grubości łodygi włosa.

Autorzy publikacji podkreślili ograniczenia badania: retrospektywny charakter oraz brak zaślepienia i próby kontrolnej. Zwrócili uwagę, że zastosowanie osocza bogatopłytkowego jako terapii dodatkowej może zwiększyć skuteczność terapeutyczną, szczególnie u chorych nieodpowiadających na wdrażane uprzednio formy leczenia. Zabiegi z wykorzystaniem PRP prowadziły do zwiększenia gęstości włosów bez zmian grubości łodyg włosowych. Są jednak kosztowne i czasochłonne, o czym zawsze należy poinformować pacjenta.
 
 
Na podstawie:
Ho A. i wsp.: Trichologic response of platelet-rich plasma in androgenetic alopecia is maintained during combination therapy. JAAD 2019; 82 (2): 478-479.
 
Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

Źródło ikony wpisu: ze zbiorów prof. Andrzeja Kaszuby