Spektrum objawów skórnych COVID-19

Spektrum objawów skórnych COVID-19
COVID-19 jest wielonarządową chorobą zakaźną wywoływaną przez koronawirusa 2 (SARS-CoV-2). Dotychczas opisano wiele manifestacji skórnych infekcji, spośród których wyróżniono sześć głównych fenotypów: zmiany pokrzywkowe, osutkę rumieniową/plamisto-grudkową/odropodobną, osutkę pęcherzykowo-grudkową, zmiany odmrozinowe na kończynach, zmiany o typie livedo reticularis/livedo racemosa oraz zmiany o typie plamicy naczyniowej. Istnieją jednak doniesienia o różnych innych objawach skórnych, w tym przypominających rumień wielopostaciowy, łupież różowy, chorobę Grovera.
Marzano i wsp. przeprowadzili wieloośrodkowe badanie, którego celem była charakterystyka kliniczna oraz ocena częstości występowania określonych manifestacji skórnych COVID-19. Dane dotyczyły 200 pacjentów hospitalizowanych w 21 szpitalach dermatologicznych we Włoszech. Nasilenie choroby sklasyfikowano jako ciężkie, umiarkowane, łagodne i bezobjawowe.  Wykazano, że zmiany odmrozinowe znacząco częściej dotyczyły młodych pacjentów z łagodniejszym przebiegiem zakażenia. Co więcej, w porównaniu do pozostałych objawów skórnych, utrzymywały się znacząco dłużej. Ponadto stwierdzono istotną zależność pomiędzy występowaniem osutki rumieniowej/plamisto-grudkowej i odropodobnej i ciężkim przebiegiem choroby.
W podsumowaniu autorzy podkreślili zróżnicowany obraz kliniczny skórnych manifestacji COVID-19. Warto zapamiętać stwierdzoną przez badaczy zależność pomiędzy występowaniem zmian odmrozinowych w okolicach akralnych oraz łagodnym przebiegiem infekcji koronawirusowej, a także występowaniem osutki rumieniowej/plamisto-grudkowej/odropodobnej i ciężkim przebiegiem choroby.

Lek. Paulina Szczepanik-Kułak
 
Na podstawie:
Marzano AV, Genovese G, Moltrasio C, Gaspari V, Vezzoli P I wsp. The clinical spectrum of COVID-19-associated cutaneous manifestations: An Italian multicenter study of 200 adult patients. J Am Acad Dermatol. 2021 May;84(5):1356-1363.

Fot. Pixabay