Rumień twarzy i szyi u pacjentów stosujących dupilumab

Rumień twarzy i szyi u pacjentów stosujących dupilumab
Dupilumab to w pełni ludzkie przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko receptorowi alfa interleukiny 4 (IL-4), hamujące przekazywanie sygnałów za pośrednictwem IL-4/IL-13. Lek jest wskazany do stosowania u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim atopowym zapaleniem skóry (AZS), a także w formie terapii uzupełniającej u chorych z astmą lub przewlekłym zapaleniem nosa i zatok przynosowych z polipami nosa.
Lek charakteryzuje się wysokim profilem bezpieczeństwa. Jednakże pojawiło się wiele zgłoszeń pacjentów, dotyczących wystąpienia zdarzenia niepożądanego w postaci rumienia twarzy i rumienia szyi. W badaniach klinicznych fazy 3 w leczeniu AZS nie zgłaszano tego powikłania. W tym celu Jo i wsp. przeprowadzili przegląd systematyczny, dokonując analizy doniesień dostępnych w bazach MEDLINE i EMBASE. Wykazano, że w 16 badaniach u 101 chorych leczonych dupilumabem wystąpił epizod zmian rumieniowych okolicy twarzy lub szyi. Co ciekawe, u 52 pacjentów w tej okolicy występowały zmiany o morfologii AZS, natomiast u 45 stwierdzono obecność innych objawów, sugerujących rozpoznanie trądziku różowatego, alergicznego kontaktowego zapalenia skóry lub zapalenia skóry głowy i szyi. W terapii zmian rumieniowych chorzy stosowali miejscowe glikokortykosteroidy, miejscowe inhibitory kalcyneuryny i leki o działaniu przeciwgrzybiczym, co pozwoliło na uzyskanie poprawy klinicznej łącznie u 33 pacjentów. 11 pacjentów z powodu tychże objawów odstąpiło od kontynuacji leczenia.

W podsumowaniu badacze podkreślili, że zmiany rumieniowe na twarzy lub szyi mogą pojawić się u pacjentów otrzymujących dupilumab. W przypadku ich wystąpienia, warto uwzględnić szybkie włączenie terapii miejscowej z uwagi na możliwość odstąpienia pacjenta od stosowania leku biologicznego.  

Lek. Paulina Szczepnik-Kułak

Na podstawie:
Jo CE, Finstad A, Georgakopoulos JR, Piguet V, Yeung J, Drucker AM. Facial and neck erythema associated with dupilumab treatment: A systematic review. J Am Acad Dermatol. 2021; 84(5): 1339-1347.