Teledermatologia w czasie COVID-19

Teledermatologia w czasie COVID-19
Gupta i wsp. na łamach miesięcznika „Journal of American Academy of Dermatology” skupili się na zagadnieniu teledermatologii, czyli dermatologii na odległość. W ostatnich latach obserwuje się jej szybki rozwój. Dzięki niej możliwe jest rozpoznawanie i leczenie wielu chorób skóry z ominięciem bezpośredniego kontaktu lekarza i pacjenta oraz znaczne skrócenie procesu diagnostycznego, co zwiększa zadowolenie chorych.
Obecnie, w czasie pandemii koronawirusa, teledermatologia pozwala na otaczanie opieką medyczną pacjentów z chorobami skóry o zróżnicowanej etiologii. Jej niezwykle istotną rolę podkreślają wytyczne opublikowane przez Amerykańską Akademię Dermatologii. 

Do ograniczeń teledermatologii należy nieuregulowana kwestia finansowania porad oraz niedogodności techniczne, związane z odbywaniem się wizyt w formie online. Podkreśla się, że przed ich rozpoczęciem pacjenci powinni być odpowiednio przeszkoleni, szczególnie pod kątem prezentacji zmian skórnych, tak aby nie przekraczać wyznaczonego czasu konsultacji. Ponadto dość istotne wydają się: lęk chorych przed naruszeniem ich prywatności i obawa o właściwe zachowanie się w trakcie wizyty odbywającej się w niestandardowych warunkach.
Obecna sytuacja epidemiologiczna wymusza poszukiwanie rozwiązań umożliwiających odbywanie konsultacji medycznych. Teledermatologia pozwala w sposób zdalny na świadczenie opieki medycznej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa lekarzy i pacjentów.

 

 Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

 

Na podstawie:

Gupta R, Ibraheim MK, Doan HQ. Teledermatology in the wake of COVID-19: Advantages and challenges to continued care in a time of disarray. J Am Acad Dermatol. 2020;83(1):168-169.