Krioterapia – wystarczająca metoda leczenia keloidów?

Krioterapia – wystarczająca metoda leczenia keloidów?

Krioterapia, inaczej zimnolecznictwo z wykorzystaniem temperatur poniżej 0°C, jest jedną z najczęściej stosowanych metod leczenia chorób skórnych, uznawaną za skuteczną, bezpieczną i dającą dobre efekty kosmetyczne alternatywę dla zabiegów chirurgicznych, laserowych czy elektrokoagulacji. Podczas zabiegów, które mogą być przeprowadzane jednorazowo lub wieloetapowo, dochodzi do zniszczenia chorych tkanek poprzez ich zamrożenie. Ze względu na znieczulający wpływ niskiej temperatury, procedura jest w większości przypadków bezbolesna, lub dolegliwości bólowe są na tyle niewielkie, że nie wymagają dodatkowego znieczulenia. Najczęściej tę metodę stosuje się w przypadku występowania: brodawek wirusowych zwykłych, brodawek stóp, brodawek łojotokowych, włókniaków miękkich, rogowacenia słonecznego, zmian naczyniowych, a także keloidów.

Keloid, czyli bliznowiec jest efektem patologicznego gojenia się skóry po nawet niewielkim urazie przerywającym jej ciągłość. Charakteryzuje się niekontrolowanym rozrostem poza granice rany. Chcąc potwierdzić skuteczność krioterapii jako jedynej metody leczenia bliznowców, przeprowadzono eksperyment medyczny, do którego włączono 6 osób z keloidami. Każdą zmianę chorobową podzielono na połowy, z których jedna stanowiła kontrolę, natomiast drugą poddano (w dwutygodniowych odstępach) zabiegom krioterapii z zastosowaniem temperatury −79°C, przy pomocy końcówki typu spray. Wykazano, że jest to metoda efektywna, ale tylko w zakresie zmian łagodnych, ponieważ nie prowadzi do zniszczenia głębokich warstw fibroblastów. Nie obserwowano zmniejszenia wymiarów dużych bliznowców, natomiast po okresie 2 tygodni odnotowano powrót zmian do pierwotnej wielkości, co tłumaczono jako kompensacyjny rozrost tkanek położonych poniżej warstw poddanych zabiegowi.
Wysunięto wniosek, że zimnolecznictwo z zastosowaniem końcówki typu spray może być wykorzystywane w leczeniu bliznowców, ale nie w monoterapii, zwłaszcza w przypadku zmian o znacznej grubości. Wówczas zalecane jest kojarzenie z miejscowym ostrzykiwaniem preparatami sterydowymi lub toksyną botulinową. Co ciekawe, autorzy badania wykorzystują powyższą kombinację u pacjentów niekwalifikujących się do zabiegów chirurgicznych. Zalecają również dalsze badania dla optymalizacji tej procedury.

 
Na podstawie: Park T.H., Cho H.J., Lee J.W., Kim Ch., Chong Y., Chang Ch. H., Park K.S.: Could −79 °C spray-type cryotherapy be an effective monotherapy for the treatment of keloid? I J Mol Sci 18 (12): 2536.

Paulina Szczepanik-Kułak