Nowa metoda leczenia brodawek zwykłych

Nowa metoda leczenia brodawek zwykłych

Brodawki zwykłe, wywoływane przez wirus brodawczaka ludzkiego (human papillomavirus – HPV), stanowią powszechną infekcję wirusową. Wyróżnia się ponad 100 odmian tego wirusa. Odpowiada on nie tylko za zmiany skórne (również na narządach płciowych), ale również śluzówkowe. Najczęściej spotykane są brodawki zwykłe i brodawki stóp, rzadziej płaskie i kłykciny kończyste. Wykwity lokalizują się typowo na skórze niezmienionej, najczęściej na palcach rąk, wałach okołopaznokciowych oraz pod płytką paznokciową. Nowe brodawki samoistnie rozprzestrzeniają się wokół ogniska pierwotnego – jest to tzw. objaw Köbnera. 

Wirus HPV należy do DNA-wirusów, a do swojej replikacji wymaga jonów potasu. Powstała więc hipoteza, że zastosowanie leków, które hamują dokomórkowy napływ tych jonów, może być skuteczną formą terapii brodawek zwykłych. Nazwano to jonowym leczeniem przeciwwirusowym (Ionic Contra‐Viral Therapy – ICVT). Próbowano to potwierdzić w badaniach doświadczalnych, przeprowadzonych na grupie 12 zdrowych osób z co najmniej czterema wykwitami chorobowymi na dłoniach. Stosowano stałą dawkę 980 mg żelu zawierającego 0,125% digoksyny i 0,125% furosemidu – są to substancje wchodzące w interakcję z błonowymi transporterami jonowymi, wynikiem czego jest zmniejszone stężenia K+ wewnątrz komórek. Terapia trwała przez siedem kolejnych dni i spotkała się z dobrą tolerancją oraz bezpieczeństwem aplikacji – nie odnotowano epizodów poważnych działań niepożądanych, ani też działania układowego obu leków. W porównaniu z wykwitami kontrolnymi wykazano szybką, jak i statystycznie znaczącą redukcję, zarówno w średnicy (P‐value = 0,0003), wysokości (P‐value = < 0,0001), jak i objętości (P‐value = 0,0007) brodawek.

Na podstawie tych wyników można wnioskować, że stosowanie miejscowych leków w ramach terapii ICVT wykazuje farmakologiczną aktywność i skuteczność wobec brodawek zwykłych.

 

Żródło: van der Kolk T., Dillingh M.R., Rijneveld R., Klaassen E.S., de Koning M.N.C., Kouwenhoven S.T.P., i wsp.: Topical ionic contra-viral therapy comprised of digoxin and furosemide as a potential novel treatment approach for common warts. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017; 31 (12): 2088–2090.

Lek. Paulina Szczepanik-Kułak