Znaczenie diagnostyczne obwodowych globul w dermoskopii u dorosłych

Znaczenie diagnostyczne obwodowych globul w dermoskopii u dorosłych
Globule obwodowe nie należą do częstych objawów obserwowanych w trakcie badania dermoskopowego i uważa się, że wskazują na wzrost znamion melanocytarnych. Najczęściej obserwuje się je w okresie dzieciństwa i rzadko występują po 60. roku życia. Postępowanie w przypadku obserwacji globul obwodowych zależy od wieku. W przypadku młodszych osób zaleca się obserwację zmian, natomiast u starszych biopsję wycinającą.
Williams i wsp. podjęli się zagadnienia oceny przydatności diagnostycznej globul obwodowych w dermoskopii u dorosłych, szczególnie w aspekcie różnicowania znamion z czerniakiem. W tym celu przeszukano bazę danych International Skin Imaging oraz dokonano zdefiniowania globul obwodowych jako okrągłych grudek rozmieszczonych wokół zmian w co najmniej 3 z 4 kwadrantów. Następnie doświadczony dermoskopista oceniał obserwowane obrazy dermoskopowe wyłącznie na podstawie fotografii zmiany oraz w połączeniu z wywiadem klinicznym (wiek pacjenta). Ponadto 3 innych dermatologów, zaślepionych na wiek i diagnozę, wskazało obecność lub brak struktur typowych dla czerniaka. Spośród ponad 20 tysięcy obrazów, 238 spełniło kryteria kwalifikacji. Po wprowadzeniu dodatkowego kryterium (wiek > 20 lat), pozostało 99 obrazów – 95 znamion i 4 czerniaki, występujące u pacjentów w wieku 30, 35, 40 i 55 lat. 
Czułość i swoistość diagnostyczna czerniaka na podstawie wyłącznie obrazu dermoskopowego wynosiła 75 oraz 86,3%. Po uwzględnieniu wieku pacjentów, czułość nie uległa zmianie, natomiast swoistość zmniejszyła się do 67,4%. Co ciekawe, wszystkie czerniaki i 76,8% znamion posiadało co najmniej jedną strukturę typową dla czerniaka. Do struktur uznanych za bardziej typowe dla czerniaka uznano nieregularne bezstrukturalne obszary hiperpigmentacji i bezstrukturalne obszary obwodowe. Co ciekawe, pomimo, że globule obwodowe u starszych pacjentów uznaje się za wskazanie do wycięcia znamion skórnych, w żadnym z przypadków po 60 r.ż. włączonych do badania nie stwierdzono czerniaka. Jednakże jakakolwiek inna struktura, poza globulami obwodowymi, która wskazuje na obecność czerniaka, powinna skłaniać w kierunku biopsji, niezależnie od wieku pacjenta.

 

Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

Na podstawie: Williams N.M., Navarrete-Dechent C., Marchetti M.A., De Bedout V., Jaimes N.: Diagnostic utility of circumferential peripheral globules under dermoscopy in adults. J Am Acad Dermatol 2020 Sep 3: S0190-9622(20)32534-2. doi: 10.1016/j.jaad.2020.08.107. Epub ahead of print. PMID: 32891776; PMCID: PMC8236241.

Fot. ze zbiorów lek. Michała Adamczyka