Wpływ pobytu na obozach letnich na dzieci z przewlekłymi chorobami skóry

Wpływ pobytu na obozach letnich na dzieci z przewlekłymi chorobami skóry
Z uwagi na panujący obecnie okres wakacyjny warto podkreślić wyniki pracy Wu i wsp. Badacze podjęli ciekawe zagadnienie wpływu pobytu dzieci z przewlekłymi chorobami skóry na letnich obozach przeznaczonych dla młodych pacjentów z problemami dermatologicznymi.
Autorzy we wstępie wspomnieli Camp Discovery, który został otworzony w 1993 r.  i zwrócili uwagę, że przebywanie młodych osób w takich środowiskach sprzyja prawidłowemu rozwojowi dorastającej młodzieży, niweluje poczucie izolacji, zwiększa poczucie pewności siebie. Jest to istotne z uwagi na fakt, że młode osoby są szczególnie narażone na współistnienie zaburzeń psychiatrycznych, towarzyszących chorobom skóry.
Autorzy dokonali przeglądu baz danych PubMed i PsycInfo pod kątem doniesień na temat programów obozów dla dzieci z problemami dermatologicznymi. Wybrano 10 artykułów, w których opisywano 5 różnych obozów, w większości uwzględniających standardową opiekę, jedynie z niewielkim naciskiem na leczenie chorób skóry. Korzyści, które odnieśli uczestnicy obozów, podzielono na kilka kategorii: postrzeganie siebie, obraz ciała, izolacja społeczna, umiejętności społeczne i poczucie własnej wartości.
Poza wymienionymi konsekwencjami psychospołecznymi, badacze zwrócili uwagę na możliwość obserwacji rzadkich chorób skóry w populacji pediatrycznej przez młodych lekarzy rezydentów, którzy nie mieliby takiej okazji w codziennej praktyce klinicznej. Ponadto studenci medycyny, rezydenci i lekarze dermatolodzy stwierdzili, że praca w ramach wolontariatu na obozach dla dzieci z przewlekłymi chorobami skóry zaowocowała zwiększeniem empatii, a także zmniejszyła nasilenie wypalenia zawodowego. Następnie autorzy tej ciekawej pracy podkreślili, że obecnie brakuje danych na temat opinii najbliżej rodziny na temat uczestnictwa dzieci w letnich obozach przeznaczonych do leczenia chorób skóry. Wydaje się to istotne, szczególnie z perspektywy rodziców, u których stwierdza się krótszy sen, absencję w pracy, kłótnie małżeńskie. Dlatego też konieczne są dalsze badania w celu ustalenia, czy pobyt pacjentów pediatrycznych z problemami skórnymi na obozach letnich wiąże się z wielokierunkowymi korzyściami. Autorzy zachęcili lekarzy dermatologów do podejmowania pracy na takim obozie, a także do kierowania pacjentów do uczestnictwa w tego typu środowiskach.

 

Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

 

Na podstawie:

Wu J, Hogeling M. Impact of summer camps for children with chronic skin conditions. J Am Acad Dermatol. 2021; 85(1): 222-224.

 

Fot. Pixabay