Zastosowanie piany zawierającej kalcypotrien (0,005%) oraz kremu z fluorouracylem (1%) po zabiegach krioterapii ognisk rogowacenia słonecznego

Zastosowanie piany zawierającej kalcypotrien (0,005%) oraz kremu z fluorouracylem (1%) po zabiegach krioterapii ognisk rogowacenia słonecznego
Tradycyjne leczenie rogowacenia słonecznego (actinic keratosis – AK) obejmuje zastosowanie 5-fluorouracylu, imikwimodu, diklofenaku, mebutynianu ingenolu, krioterapii lub terapii fotodynamicznej. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, miejscowa aplikacja witaminy D3 także może wykazywać skuteczność terapeutyczną, w związku z rekrutacją komórek T i indukowaniem odpowiedzi przeciwnowotworowej.
Moore i wsp. przeprowadzili badanie retrospektywne z udziałem 175 chorych z rozpoznaniem AK, u których stosowano różne schematy terapeutyczne: krioterapię (grupa 1, n=50), krioterapię oraz aplikację 1% 5-fluorouracylu w kremie (grupa 2, n=50), krioterapię w połączeniu z kremem zawierającym 1% 5-fluorouracyl oraz pianę z kalcypotrienem 0.005% (grupa 3, n=50), krioterapię oraz witaminę D3 (grupa 4, n=25). Pacjenci włączeni do grup: 2, 3 i 4 otrzymali zalecenie, aby leki miejscowe stosować cyklicznie co 3 tygodnie, 5 razy na dobę na twarz oraz 7 razy na dobę na inne okolice ciała. Ponadto uczestnicy badania zostali pouczeni o aplikowaniu w razie potrzeby kremu zwierającego jony cynku oraz preparatów fotoprotekcyjnych. Ocenę nasilenia zmian AK dokonano w momencie rozpoczęcia terapii oraz w dniach terapii 101 do 200 i 201 do 300.
Wykazano, że w grupie 3 i 4 uzyskano podobną poprawę kliniczną w dniach 201-300. Lepszą tolerancją, w porównaniu do grupy 2, charakteryzowało się leczenie w grupie 3, gdyż odnotowano mniejszą liczbę podrażnień skóry. Natomiast najmniejsza ich liczba dotyczyła grupy 4. Co istotne, nie obserwowano pęcherzy, strupów, ponadto pacjenci nie zgłaszali dolegliwości bólowych.
W podsumowaniu, autorzy zwrócili uwagę, że zastosowanie kalcypotrienu i 5-fluorouracylu po krioterapii może poprawić jej skuteczność w ustępowaniu ognisk AK. Ponadto taka terapia łączona wiąże się z szybszym ustępowaniem zmian. Jednakże konieczne są dalsze, prospektywne badania z udziałem większej liczby osób w celu potwierdzenia tej zależności.


Lek. Paulina Szczepanik-Kułak
 
Na podstawie: Moore A.Y., Nguyen M., Moore S.: Cyclic calcipotriene 0.005% foam and 1% 5-fluorouracil cream after cryotherapy in treatment of hyperkeratotic actinic keratosis: A retrospective study. J Am Acad Dermatol. 2021; 84(4): 1148-1150.

Fot. Pixabay