10% roztwór efinakonazolu w leczeniu grzybicy paznokci u pacjentów pediatrycznych

10% roztwór efinakonazolu w leczeniu grzybicy paznokci u pacjentów pediatrycznych
Grzybica paznokci (onychomikoza) to przewlekła choroba aparatu paznokciowego, która dotyczy od 0,35 do 5,5% dzieci na całym świecie. Efinakonazol to lek należący do grupy azoli, który został zaaprobowany przez Agencję Żywności i Leków (Food and Drug Administration FDA) do leczenia grzybicy paznokci u pacjentów powyżej 6. roku życia.
Eichenfield i wsp. przedstawili wyniki otwartego, wieloośrodkowego badania czwartej fazy z udziałem 50 pacjentów w wieku od 6 do 16 lat z onychomikozą o średnim lub ciężkim nasileniu (zajęcie 20% lub więcej co najmniej 1 płytki paznokciowej), potwierdzoną wynikiem badania mikologicznego. Efinakonazol podawano raz dziennie przez 48 tygodni, następnie po upływie 4 tygodni (w 52. tygodniu) przeprowadzono wizytę kontrolną. W trakcie badania nie odnotowano działań niepożądanych, wymagających przerwania leczenia. Pełną remisję kliniczną uzyskano u 40% pacjentów, natomiast poprawę wyniku badania mikologicznego u 65%. Tak wysoka skuteczność preparatu być może wynikała z pewnych odrębności płytek paznokciowych u dzieci – ich niewielkich rozmiarów, szybkiego wzrostu oraz krótkiego wywiadu chorobowego. Warto podkreślić, że ocena farmakokinetyki efinakonazolu wskazała na niewielką systemową ekspozycję na lek oraz jego stabilne uwalnianie.
W podsumowaniu autorzy podkreślili, że efinakonazol w formie 10% roztworu może stanowić opcję terapii onychomikozy u dzieci i dorosłych. Jednakże konieczne są dalsze długoterminowe badania, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo omawianego leku.

 

Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

Na podstawie: Eichenfield LF, Elewski B, Sugarman JL, Rosen T, Vlahovic TC, Gupta AK, Pillai R, Guenin E. Efinaconazole 10% topical solution for the treatment of onychomycosis in pediatric patients: Open-label phase 4 study. J Am Acad Dermatol. 2021; 84(4): 1140-1142.


Fot. Pixabay