Skuteczność niskich dawek minoksidilu stosowanego doustnie w terapii łysienia

Skuteczność niskich dawek minoksidilu stosowanego doustnie w terapii łysienia
Minoksidil to pochodna pirymidyny. Powoduje odrost włosów poprzez zwiększenie przepływu naczyniowego w obrębie skóry oraz stymulację podziałów mitotycznych.

W formie 5% roztworu jest zarejestrowany do leczenia łysienia androgenowego u kobiet i mężczyzn. Wyniki dostępnych badań klinicznych wskazują, że niskie dawki minoksidilu stosowanego doustnie stanowią skuteczną opcję terapeutyczną nadmiernej utraty włosów, zaliczaną do metod off-label. Beach I wsp. przeprowadzili retrospektywne badanie z udziałem 51 pacjentów z rozpoznaniem łysienia (androgenowego, telogenowego, bliznowaciejącego, trakcyjnego, centralnego ośrodkowego oraz liszaja płaskiego mieszkowego), którym zalecono minoksidil w dawce 1,25 mg doustnie przez co najmniej 3 miesiące. Z uwagi na podstawowy mechanizm działania leku, pacjentom zalecono systematyczną kontrolę wartości ciśnienia tętniczego. W momencie zakończenia terapii, 43 chorych wyraziło chęć kontynuowania leczenia. Eskalację dawki do 2,5 mg wdrożono u 16 osób. Wykazano, że odrost włosów skóry skalpu dotyczył 33 chorych (65%), natomiast zmniejszenie wypadania włosów u 14 (27%). Największą poprawę kliniczną stwierdzono w przypadku pacjentów z łysieniami niebliznowaciejącymi.

W podsumowaniu autorzy podkreślili, że do głównych zalet minoksidilu w formie doustnej należą: wygoda stosowania, niskie koszty terapii, możliwość prowadzenia leczenia dodatkowego, wysoka satysfakcja chorych z leczenia i dobra współpraca, a także poprawa kliniczna w przypadku łysienia obejmującego skórę skalpu.

 Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

Na podstawie:

Beach R.A., McDonald K.A., Muylaert Barrett B.: Low-dose oral minoxidil for treating alopecia: A 3-year North American retrospective case series. J Am Acad Dermatol. 2021; 84(3): 761-763. 

Fot. Pixabay