Stosowanie terbinafiny w ciąży a ryzyko powikłań położniczych

Stosowanie terbinafiny w ciąży a ryzyko powikłań położniczych
Ciąża jest jednym z czynników zwiększających ryzyko rozwoju grzybicy skóry. Terbinafina to powszechnie stosowany lek w przypadku tego rozpoznania, jednakże dane dotyczące bezpieczeństwa terapii terbinafiną dla rozwijającego się płodu są skąpe.
W tym celu Andersson i wsp. przeprowadzili badanie kohortowe z udziałem 942 ciężarnych pacjentek przyjmujących terbinafinę oraz 8420 kobiet, które jej nie stosowały. Jako kryterium ekspozycji na lek uznano stosowanie co najwyżej przez 2 tygodnie przed zajściem w ciążę oraz w jej trakcie. Analiza statystyczna wykazała, że u 6,2% kobiet przyjmujących lek przeciwgrzybiczy oraz u 5,7% kobiet, które go nie stosowały doszło do porodu przedwczesnego. Niską masę urodzeniową (W podsumowaniu badacze podkreślili brak związku pomiędzy stosowaniem terbinafiny w okresie ciąży oraz powikłaniami położniczymi w postaci porodu przedczesnego, niskiej masy urodzeniowej lub porodu martwego. Jednakże istnieje konieczność przeprowadzenia dalszych badań w celu potwierdzenia tej zależności.
 

Lek. Paulina Szczepanik-Kułak
Na podstawie:
Andersson NW, Thomsen SF, Andersen JT. Exposure to terbinafine in pregnancy and risk of preterm birth, small for gestational age, low birth weight, and stillbirth: A nationwide cohort study. J Am Acad Dermatol. 2021; 84(3): 763-767. 

Fot. Pixabay