COVID-19 u pacjentów z łuszczycą stosujących leki biologiczne

COVID-19 u pacjentów z łuszczycą stosujących leki biologiczne

Stosowanie leków biologicznych w trakcie pandemii wirusa SARS-CoV-2 stało się tematem wielu dyskusji i kontrowersji. Baniandrés-Rodríguez i wsp. podjęli próbę oceny częstości występowania ciężkiego przebiegu COVID-19 u pacjentów z łuszczycą na terapii biologicznej, oraz porównania z populacją ogólną.

Badacze przeanalizowali kohortową bazę danych Biobaderm, uzyskując dane na temat przebiegu COVID-19 oraz chorób współistniejących związanych z infekcją nowym koronawirusem. Wykazano, że 2329 pacjentów stosowało leczenie biologiczne. Wśród nich 3,13% (n=73) chorowało na COVID-19; 0,56% (n=13) wymagało z tego powodu hospitalizacji; 0,04% (n=1) przebywało na oddziale intensywnej opieki medycznej; 0,04% (n=1) zmarło. W porównaniu do populacji ogólnej, u chorych z potwierdzoną infekcją koronawirusową, częściej występowały nadciśnienie tętnicze lub cukrzyca.   

Ponadto standaryzowany współczynnik zachorowalności (SIR) na COVID-19, a także możliwość hospitalizacji, pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej lub śmierci, były nieznacznie wyższe w przypadku pacjentów z łuszczycą otrzymujących leki biologiczne. Jednakże nie była to wartość istotna statystycznie.

Autorzy podkreślili, że w oparciu o uzyskane wyniki oraz wcześniejsze doniesienia, terapie klasyczne lub biologiczne nie zwiększają ryzyka zachorowania na COVID-19, a ich stosowanie nie wiąże się z ciężkim przebiegiem choroby wirusowej. 
 
Na podstawie:
Baniandrés-Rodríguez O, Vilar-Alejo J, Rivera R, Carrascosa JM, Daudén E, Herrera-Acosta E i wsp. BIOBADADERM Study Group. Incidence of severe COVID-19 outcomes in psoriatic patients treated with systemic therapies during the pandemic: A Biobadaderm cohort analysis. J Am Acad Dermatol. 2021 Feb;84(2):513-517.