Skuteczność osocza bogatopłytkowego w leczeniu łysienia androgenowego

Skuteczność osocza bogatopłytkowego w leczeniu łysienia androgenowego
Łysienie androgenowe (androgenetic alopecia – AA) to często występująca choroba związana z postępującą, niebliznowaciejącą utratą włosów, u podłoża której leży nadwrażliwość mieszków włosowych na pochodne testosteronu.
Terapia AA stanowi wyzwanie i nie zawsze okazuje się skuteczna i satysfakcjonująca dla pacjentów. Dubin i wsp. opisali wyniki prospektywnego, randomizowanego badania kontrolowanego z udziałem 30 kobiet, u których rozpoznano AA. Pacjentki trzykrotnie, w czterotygodniowych odstępach, otrzymywały w skórę skalpu podskórne iniekcje z osocza bogatopłytkowego lub placebo w objętości 4 ml. Wyniki terapii oceniano obliczając zmianę w gęstości włosów (ilość/cm2), grubości łodyg włosów (mm) oraz za pomocą zdjęć klinicznych (w 24 tygodniu).

Analiza fotografii klinicznych przez zaślepionych obserwatorów wykazała, że u 57% pacjentek otrzymujących osocze bogatopłytkowe doszło do poprawy klinicznej. Dla porównania, podobną skuteczność odnotowano u 7% kobiet, którym podano placebo. Ponadto, pod wpływem osocza gęstość włosów i ich grubość uległy znaczącej poprawie w tygodniu 8. i 24. Do najczęstszych działań niepożądanych terapii zaliczono: bóle głowy, tkliwość skalpu, obrzęk, rumień oraz przejściowe krwawienie pozabiegowe.
W podsumowaniu autorzy podkreślili, że osocze bogatopłytkowe stanowi bezpieczną i skuteczną formę terapii łysienia androgenowego. Wskazali za konieczność dalszych badań, w celu określenia optymalnej metody zabiegu i możliwości stosowania terapii łączonych.
 
Lek. Paulina Szczepanik-Kułak 

Na podstawie:
Dubin, D. P., Lin, M. J., Leight, H. M., Farberg, A. S., Torbeck, R. L., Burton, W. B., & Khorasani, H. (2020). The effect of platelet-rich plasma on female androgenetic alopecia: a randomized controlled trial. Journal of the American Academy of Dermatology.

Fot. Pixabay