Markery stanu zapalnego w hidradenitis suppurativa

Markery stanu zapalnego w hidradenitis suppurativa

Na łamach Journal of American Academy of Dermatology opublikowano ostatnio wyniki badania, w którym oceniano związek pomiędzy aktywnością powszechnie oznaczanych, surowiczych wskaźników stanu zapalnego i nasileniem zmian chorobowych w przebiegu trądziku odwróconego.

Hidradenitis suppurativa, czyli trądzik odwrócony, jest stosunkowo rzadkim, ropnym schorzeniem, które dotyczy okolic skóry zawierających gruczoły apokrynowe. Zmiany najczęściej lokalizują się w dołach pachowych, stąd dawna nazwa schorzenia: ropnie mnogie pach. Rzadziej zajęte bywają pachwiny, okolice anogenitalne i piersi. Choroba jest źródłem ogromnego dyskomfortu dla pacjenta i ma istotny wpływ na codzienne funkcjonowanie. Terapia trądziku odwróconego nastręcza znacznych trudności, a wśród możliwych opcji leczenia należy wymienić miejscowe i ogólnie stosowane antybiotyki, retinoidy oraz leki biologiczne anty-TNF.

Dotychczas brakowało w literaturze doniesień, w których oceniano by korelację pomiędzy osoczowymi wskaźnikami stanu zapalnego i aktywnością zmian skórnych hidradenitis suppurativa. Badacze z Niemiec analizowali retrospektywnie 275 przypadków pacjentów z trądzikiem odwróconym, u których oceniono nasilenie zmian skórnych w skali Hurler oraz osoczowe stężenia CRP, całkowitą liczbę krwinek białych i neutrofilów.

Stężenia CRP oraz liczba neutrofilów znacząco różniły się w grupach pacjentów z hidradenitis suppurativa w stadium I, II i III wg Hurler (p < 0,0001; p = 0,0002). Stwierdzono istotną pozytywną korelację pomiędzy stężeniem CRP  (r = 0,496; p < 0, 0001) i liczbą neutrofilów (r = 0, 330; p = 0,0009) a zmodyfikowanym współczynnikiem mHSS (modified Hidradenitis Suppurativa Score).  CRP stanowiło istotny niezależny czynnik prognostyczny w przypadku trądziku odwróconego w stadium III wg Hurler, natomiast CRP i współczynnik BMI były istotnymi niezależnymi czynnikami prognostycznymi dla ciężkiego przebiegu choroby według skali mHSS.

Badacze podkreślają, że wskaźniki stanu zapalnego, szczególnie CRP, istotnie korelują z nasileniem i rozległością zmian trądziku odwróconego.
 
Źródło: www.JAAD.org
 
Lek. Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie