Problem niezdiagnozowania i nieleczenia czynników sercowo-naczyniowych u chorych na łuszczycę

Problem niezdiagnozowania i nieleczenia czynników sercowo-naczyniowych u chorych na łuszczycę

Wiadomo, że łuszczyca jest chorobą o istotnym wpływie na cały organizm pacjenta. W ostatnich latach szczególnie podkreśla się związki łuszczycy z zespołem metabolicznym i powikłaniami sercowo-naczyniowymi. Badacze zwracają uwagę na problem niezdiagnozowania czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów leczonych z powodu łuszczycy.

W suplemencie Journal of American Academy of Dermatology (JAAD) dotyczącym łuszczycy przypomniano opublikowany w 2012 r. artykuł, w którym badano częstość występowania czynników sercowo-naczyniowych, które były wcześniej niezdiagnozowane i nieleczone u 2899 pacjentów ze średnio ciężką i ciężką łuszczycą, biorących udział w 3. fazie badań klinicznych nad ustekinumabem.

Oceniano stężenia glukozy na czczo, profil lipidowy i wartości ciśnienia tętniczego oraz obliczano 10-letni współczynnik ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych Framinghama. Stwierdzono obecność czynników ryzyka u większości badanych pacjentów (56% miało 2 i 28% co najmniej 3 czynniki ryzyka).  Na podstawie współczynnika Framinghama oceniono, że 18,6% pacjentów miało wysokie, a  12,3% średnie ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych.

Stosunkowo niewielu pacjentów było niezdiagnozowanych (odpowiednio 2,3% z cukrzycą, 9,1% z nadciśnieniem tętniczym i 4,9% z hiperlipidemią). Jednakże aż 19,1% chorych z cukrzycą, 21,8% z nadciśnieniem i 38,6% z hiperlipidemią było nieleczonych. U wielu pacjentów, szczególnie z cukrzycą, mimo terapii nie udało się osiągnąć celów terapeutycznych.

Wyniki powyższego badania wskazują na konieczność badań przesiewowych pod kątem czynników sercowo-naczyniowych u pacjentów dermatologicznych leczonych z powodu łuszczycy, a w razie ich stwierdzenia - odsyłanie do odpowiednich specjalistów w celu włączenia terapii lekowej lub odpowiedniej profilaktyki w postaci modyfikacji stylu życia.
 
Źródło: jaad.org

Lek. Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie