Częste mycie rąk znacząco zwiększa ryzyko kontaktowego zapalenia skóry z podrażnienia u pracowników ochrony zdrowia

Częste mycie rąk znacząco zwiększa ryzyko kontaktowego zapalenia skóry z podrażnienia u pracowników ochrony zdrowia

Naukowcy z Uniwersytetu w Manchesterze stwierdzili, że w ostatnich latach znacząco wzrosła częstość kontaktowego zapalenia skóry z podrażnienia wśród pracowników brytyjskiej ochrony zdrowia. Wyniki swojego badania opublikowali w najnowszym numerze prestiżowego czasopisma British Journal of Dermatology.

Infekcje związane ze służbą zdrowia (healthcare associated infections − HCAI)  stanowią bardzo poważny problem zdrowotny, odpowiedzialny za przedłużanie hospitalizacji oraz wiele powikłań, również śmiertelnych. Patogeny wywołujące HCAI często są oporne na wiele antybiotyków (np. metycylinooporne Staphylococcus aureus, MRSA),  co znacząco komplikuje terapię.

Wiadomo, że restrykcyjne przestrzeganie przez pracowników szpitali zasad higieny w istotny sposób zmniejsza ryzyko HCAI. W Wielkiej Brytanii w 1999 r. za priorytet uznano redukcję liczby HCAI, w związku z czym wdrożono liczne kampanie mające na celu poprawę higieny rąk wśród pracowników ochrony zdrowia, pacjentów i osób odwiedzających. W wyniku kampanii zanotowano znaczne zwiększenie zużycia środków czystości, co zaowocowało istotnym zmniejszeniem liczby HCAI i śmiertelności z nią związanej.

Badacze analizowali przypadki zachorowań na kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia w latach 1996-2012. Stwierdzono aż 4,5-krotny wzrost zachorowań wśród pracowników ochrony zdrowia.

Naukowcy podkreślają, że dzięki wzmożonym środkom ostrożności w zakresie higieny rąk w ostatnich latach udało się uratować wielu chorych przed ciężkimi infekcjami i śmiercią. Trzeba jednak dołożyć wszelkich starań, aby zapobiegać zachorowaniom na kontaktowe zapalenie skóry rąk z podrażnienia wśród pracowników ochrony zdrowia. Kolejnymi wyzwaniami stały się zatem produkcja środków myjących i odkażających o mniejszym potencjale drażniącym oraz edukacja personelu medycznego w zakresie zachowań profilaktycznych, zmniejszających ryzyko rozwoju choroby.
 
Źródło:
http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/bjd.13719/abstract;jsessionid=36BF7175DF18D032655836FF7CA48AA3.f04t02

Lek. Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie