Zmywarki w domach zwiększają ryzyko rozwoju alergii

Zmywarki w domach zwiększają ryzyko rozwoju alergii

Ciekawe informacje opublikowano w najnowszym numerze czasopisma Pediatrics. W badaniu obserwacyjnym przeprowadzonym przez szwedzkich naukowców stwierdzono, że w domach, w których nie ma zmywarek, a naczynia zmywa się w tradycyjny, ręczny sposób alergie, wśród dzieci rozwijają się rzadziej. Wyniki badania wspierają tzw. hipotezę higieniczną" rozwoju chorób alergicznych.

Hipoteza higieniczna zakłada, że w krajach rozwiniętych dzieci wychowują się w warunkach nadmiernej czystości, w świecie detergentów i bez kontaktu ze zwierzętami. Powoduje to mniejszą ekspozycję układu immunologicznego na najczęstsze antygeny środowiskowe i w konsekwencji nieprawidłowe jego dojrzewanie z wykształceniem patologicznych reakcji, do których należy zjawisko alergii. Wiadomo, że zmywarki skuteczniej niż tradycyjne ręczne mycie usuwają zanieczyszczenia i drobnoustroje z naczyń, zatem jedzenie z naczyń umytych w zmywarkach wiąże się z mniejszą ekspozycją na bakterie i ich produkty.

We wcześniej opublikowanych, własnych badaniach autorzy omawianego doniesienia stwierdzili, że ssanie przez rodzica smoczka przed podaniem go dziecku może zmniejszać ryzyko rozwoju reakcji alergicznych. Prawdopodobnie ekspozycja na ślinę rodziców skutkowała zmianą flory bakteryjnej u niemowląt.

Do obecnego badania włączono rodziców 1097 dzieci w wieku 7-8 lat. Zebrane dane pozwoliły na wysnucie wniosku, że w rodzinach, gdzie preferuje się zmywanie ręczne naczyń objawy alergii u dzieci występują rzadziej. Stwierdzono również mniejszą częstość wyprysku, astmy oraz kataru siennego u dzieci w porównaniu z rodzinami, w których używa się zmywarek.

Według autorów potrzebne są dalsze badania, które ostatecznie potwierdzą obserwowany związek. 
 
Źródło:
http://www.medicalnewstoday.com

Lek. Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie