Manifestacje skórne pierwotnego zakażenia parwowirusem B19 u dorosłych pacjentów

Manifestacje skórne pierwotnego zakażenia parwowirusem B19 u dorosłych pacjentów

Zakażenie parwowirusem B19 najczęściej dotyczy dzieci i typowo objawia się zespołem objawów nazywanych rumieniem zakaźnym. W jednym z numerów Journal of American Academy of Dermatology (JAAD) opublikowano artykuł opisujący najczęstsze manifestacje skórne pierwotnego zakażenia parwowirusem B19 u pacjentów dorosłych.

Infekcje parwowirusem B19 są częste w populacji i mogą dotyczyć osób w każdym wieku. Patogen przenosi się drogą kropelkową lub, znacznie rzadziej, krwiopochodną, w tym również wertykalną. Choroba atakuje najczęściej dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, a seropozytywność u osób dorosłych kształtuje się na poziomie 30-90%. Infekcja w około 20% przypadków jest bezobjawowa, może także przebiegać pod postacią gorączki o nieznanej etiologii. Wśród swoistych skórnych postaci choroby u dzieci najczęstszą jest rumień zakaźny. Inną, znacznie rzadszą manifestacją skórną zakażenia jest zespół rumieniowo-grudkowy dłoni i stóp, nazywany zespołem rękawiczki-skarpetki.

W cytowanej pracy podjęto się retrospektywnej oceny manifestacji skórnych u 29 dorosłych pacjentów (12 mężczyzn i 17 kobiet) z potwierdzoną pierwotną infekcją parwowirusem B19. Zmiany skórne były najczęściej rumieniowe (86%) i krwotoczne (69%). W 48% przypadków współwystępował świąd. Wykwity najczęściej umiejscawiały się na nogach (93%), tułowiu (55%) i kończynach górnych (45%), nieco rzadziej na twarzy (20% przypadków).

Zidentyfikowano cztery odrębne, czasem nakładające się postacie zmian skórnych:  osutkową (80% przypadków, niekiedy o układzie siateczkowatym lub obrączkowatym), postać rękawiczki-skarpetki (24%), postać z zajęciem okolic zgięciowych (28%) oraz plamicę uniesioną (palpable purpura, 24%).

W podsumowaniu autorzy wnioskują, że pierwotna infekcja parwowirusem B19 u dorosłych jest związana z rozwojem polimorficznych zmian skórnych z dającymi się wyróżnić czterema postaciami. Zmiany akralne oraz zlokalizowane w okolicach zgięciowych, o typie krwotocznym lub siateczkowatym są szczególnie sugestywne dla tej infekcji.
 
Źródło: www.jaad.org

Lek. Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie