Wpływ tonsillektomii na przebieg łuszczycy

Wpływ tonsillektomii na przebieg łuszczycy

Infekcje bakteryjne gardła (szczególnie powodowane przez Streptococcus pyogenes) są znaną przyczyną wywołującą i zaostrzającą zmiany łuszczycowe. Od pewnego czasu w piśmiennictwie pojawiają się opinie o potencjalnym korzystnym wpływie tonsillektomii u pacjentów z oporną na leczenie łuszczycą i nawracającymi epizodami zapaleń gardła. Amerykańscy naukowcy przeprowadzili analizę dotychczasowych doniesień na ten temat.

Wśród czynników, które mogą być odpowiedzialne za zaostrzenia skórnych zmian łuszczycowych, wymienia się między innymi stres, urazy, leki (np. sole litu, hydroksychlorochina, niesteroidowe leki przeciwzapalne, beta-blokery, inhibitory ACE) oraz infekcje, w szczególności zapalenia gardła i migdałków o etiologii paciorkowcowej.
 
Na łamach najnowszego numeru Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD) pojawiła się praca, w której dokonano dokładnej oceny danych z piśmiennictwa. Analizie poddano 20 artykułów opisujących łącznie 545 pacjentów, u których rozważano lub dokonano tonsillektomii. Spośród 410 pacjentów, których poddano zabiegowi usunięcia migdałków, u 290 stwierdzono poprawę stanu skóry. U niektórych chorych obserwowano jednak po operacji nawrót zmian.
 
Wśród ograniczeń przeprowadzonej analizy autorzy podają fakt, że 15 spośród analizowanych prac było opisami przypadków lub badaniami, w których brakowało grupy kontrolnej.  Autorzy wnioskują, że tonsillektomia może być pomocna w opornych przypadkach łuszczycy z występującymi epizodami zapalenia migdałków. Aby lepiej ocenić korzystny wpływ zabiegu, konieczne są jednak dalsze badania z długim okresem obserwacji.
 
Źródło: www.jaad.org
 
Lek. Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie