Ryzyko nawrotu w zespole Stevensa-Johnsona oraz w toksycznej nekrolizie naskórka

Ryzyko nawrotu w zespole Stevensa-Johnsona oraz w toksycznej nekrolizie naskórka

Zespół Stevensa-Johnsona (SJS) oraz toksyczna nekroliza naskórka (TEN) należą do ciężkich reakcji polekowych, które potencjalnie zagrażają życiu chorego. Jak wykazują wyniki najnowszych badań opublikowanych w czasopiśmie JAMA, pacjenci hospitalizowani z powodu SJS i TEN mają wysokie ryzyko nawrotu choroby.

Częstość występowania SJS i TEN wynosi 1-7,2/1mln/rok. Dotychczas nawroty opisywano w pojedynczych przypadkach, a ich rzeczywista częstość była nieznana.

Naukowcy z Kanady przeprowadzili badanie, w którym uwzględnili dane dotyczące wszystkich pacjentów w prowincji Ontario hospitalizowanych z powodu pierwszego epizodu SJS lub TEN pomiędzy kwietniem 2002 r. a marcem 2011 r. Pacjentów obserwowano od wypisu ze szpitala do 31 marca 2012 r. lub śmierci. Uwzględniono 708 pacjentów leczonych z powodu SJS (n = 567) lub TEN (n = 141), w tym 127 dzieci.

Spośród badanych, 42 pacjentów (7,2%) było powtórnie hospitalizowanych z powodu SJS lub TEN. Ośmiu chorych doświadczyło więcej niż dwóch epizodów SJS/TEN. Średni czas do nawrotu wyniósł 315 dni.

Według autorów publikacji obserwowane ryzyko nawrotu (7%) jest kilka tysięcy razy wyższe niż ryzyko rozwoju pierwszego epizodu SJS/TEN i prawdopodobnie jest związane z indywidualną predyspozycją genetyczną. Pacjenci z wywiadem SJS/TEN powinni być zatem szczególnie uważnie obserwowani pod kątem ewentualnego nawrotu ciężkich, polekowych reakcji pęcherzowych.

Lek. Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
Źródło:
www.medicalnewstoday.com