Ocena 5-letniej zapadalności na nowotwory złośliwe u chorych z przewlekłym świądem bez zmian skórnych

 Ocena 5-letniej zapadalności na nowotwory złośliwe u chorych z przewlekłym świądem bez zmian skórnych

Przewlekły świąd jest częstym objawem zgłaszanym przez pacjentów u dermatologa.  Może być następstwem chorób skóry, zaburzeń ogólnoustrojowych oraz być zaburzeniem idiopatycznym (szczególnie u osób w podeszłym wieku). Naukowcy z Filadelfii podjęli się oceny ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy u pacjentów z przewlekłym świądem bez zmian skórnych.

W opublikowanym w najnowszym numerze „Journal of American Academy of Dermatology” (JAAD) badaniu uwzględniono 8744 pacjentów z przewlekłym świądem i porównywano z 31 580 osobami bez tego objawu. Parametry polegające ocenie to współczynnik ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy w ogóle oraz współczynnik ryzyka zachorowania na poszczególne typy nowotworów złośliwych w ciągu pięciu lat od postawienia diagnozy przewlekłego świądu.

Standaryzowany współczynnik ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy w ciągu pięciu lat wśród pacjentów z przewlekłym świądem wyniósł 1,14 (95%, przedział ufności 0,98-1,33),  dla nowotworów hematologicznych - 2,02 (95%, przedział ufności 1,48-2,75), a dla nowotworów dróg żółciowych - 3,73 (95%, przedział ufności 1,55-8,97).

Na podstawie otrzymanych wyników naukowcy wnioskują, że częstotliwość występowania nowotworów złośliwych wśród pacjentów z przewlekłym świądem jest bardzo niska. Przewlekły świąd bez towarzyszących zmian skórnych jest natomiast czynnikiem ryzyka niezdiagnozowanego nowotworu złośliwego dróg żółciowych lub rozrostu hematologicznego. 


Lek. Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Źródło:
www.jaad.org/article/S0190-9622%2813%2901304-2/abstract