Dermatologia Praktyczna, 3/2011

 • Obraz kliniczny przerzutów do skóry wybranych nowotworów narządów wewnętrznych
 • Objaw Köbnera – przegląd piśmiennictwa
 • Przegląd piśmiennictwa dotyczący podostrego skórnego tocznia indukowanego lekami
 • Zastosowanie metronidazolu w dermatologii
 • Rogowiak kolczystokomórkowy: obrazy kliniczne i metody terapii
 • Gruźlica toczniowa skóry. Opis przypadku
 • Konferencja Progress and Promise 2011 „Pathways to long-term treatment success” 
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • Warto przeczytać 

 
 

Dermatologia Praktyczna, 2/2011

 • Skóra a woda
 • Tanoreksja – psychosomatyczny i dermatologiczny aspekt schorzenia
 • Zastosowanie terapii fotodynamicznej w leczeniu chorób skóry
 • Wytyczne (typu S1) dotyczące diagnostyki łysienia androgenowego u mężczyzn, kobiet i młodzieży
 • Rak płaskonabłonkowy w przebiegu rogowacenia arsenowego u chorego na łuszczycę leczonego roztworem Fowlera
 • Stwardnienie guzowate (choroba Bourneville’a-Pringle’a), zmiany skórne. Opis przypadku
 • Doustna izotretynoina w leczeniu acne vulgaris – czy warto pokonać lęk?
 •  AKADEMIA DERMATOLOGII I ALERGOLOGII
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • Agresja pacjenta a ochrona dóbr osobistych lekarza na podstawie Kodeksu cywilnego

 

Dermatologia Praktyczna, 1/2011

 • Wybrane aspekty leczenia chłoniaków pierwotnie skórnych
 • Zaostrzenie łuszczycy po usunięciu nerki wcześniej przeszczepionej
 • Różnice w efektach depilacji laserowej na twarzy u kobiet, w porównaniu z innymi okolicami ciała
 • Wiodąca rola lekarza dermatologa w kształtowaniu wiedzy pacjenta na temat terapii izotretynoiną doustną
 • Polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS): aspekty kliniczne i przegląd współczesnych doniesień
 • Siateczkowata akropigmentacja Dohiego. Opis przypadku. Różnicowanie
 • Fotoalergiczne kontaktowe zapalenie skóry w odpowiedzi na miejscową aplikację ketoprofenu w żelu. Opis przypadku
 • Pęcherzowa postać twardziny ograniczonej. Opis przypadku
 • Rola miejscowych retinoidów w przeciwdziałaniu procesowi fotostarzenia się skóry
 • Sprawozdanie z VII Konferencji Szkoleniowej Euroderm Excellence, Rzym 10-14.11.2010
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi

Dermatologia Praktyczna, 6/2010

 • Objaw Raynauda – patogeneza i nowe metody leczenia
 • Piodermia zgorzelinowa: przegląd i aktualizacja metod terapii 
 • Perifolliculitis capitis abscendens et suffodiens (PCAS) 
 • Łuszczyca zwyczajna u pacjenta z zespołem Downa – opis przypadku 
 • Zalecenia dotyczące postępowania u pacjentów z liszajem twardzinowym
 • Opinia ekspertów na temat roli i zastosowania składników aktywnych zawartych w produktach: Laktocer+Zn i Glamuren oraz ich wpływu na skórę
 • Opinia dotycząca laktoferryny w dermatologii
 • XXXII Zjazd Dermatologów Wojska Polskiego
 • Sprawozdanie z 10. Kongresu European Society of Pediatric Dermatology (ESPD) w Lozannie
 • IV Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna Andrzejki Dermatologiczne 2010
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • Trudny pacjent w gabinecie dermatologicznym

Cena: 16.80 PLN

Dermatologia Praktyczna, 5/2010

 • Vitiligo – przegląd metod terapii
 • Wybrane problemy kliniczne zaburzeń ogólnoustrojowych u chorych na łuszczycę
 • Izotretinoina doustna: pozastandardowe wskazania w schorzeniach dermatologicznych 
 • Wytyczne dotyczące postępowania u pacjentek z wulwodynią
 • Erythema dyschromicum perstans (EDP)
 • Diagnostyka różnicowa nadżerek i pęcherzy u noworodków i małych dzieci na przykładzie wrodzonego pęcherzykowego i nadżerkowego zapalenia skóry z siateczkowatym bliznowaceniem u 4-letniej dziewczynki.
 • Propranolol w leczeniu naczyniaków krwionośnych
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • Program edukacyjny – „Dermatologia Praktyczna" Vitiligo – przegląd metod terapii 

Cena: 16.80 PLN

Dermatologia Praktyczna, 4/2010

 • Trądzik pospolity: leczenie miejscowe preparatami prostymi w terapii naprzemiennej
 • Kandydozy błon śluzowych układu oddechowego jako powikłanie wziewnej steroidoterapii
 • Sarkoidoza skóry – dermatologiczna łamigłówka: ważne aspekty diagnostyki różnicowej oraz wskazówki ułatwiające rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne
 • Pemphigoid bullosus varietas hrpetiformis – opis przypadku i przegląd literatury
 • Lichénification géante – lichen giganteus u 13-miesięcznego chłopca
 • Zmiany skórne u pacjentów ze stomią
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • Akademia Dermatologii i Alergologii – sprawozdanie

Cena: 16.80 PLN

Dermatologia Praktyczna, 3/2010

 • Immunopatologia łuszczycy a nowe metody jej leczenia
 • Łuszczyca paznokci
 • Łupież skóry głowy jako objaw w wybranych dermatozach
 • Owrzodzenia w obrębie jamy ustnej: aspekty kliniczne. Wskazówki dla dermatologów Część II. Zmiany przewlekłe 
 • Guzy dziąseł mnemotechnicznie określane jako „4P”
 • Dziobata keratoliza – road rash and rotten odor
 • Czołowe łysienie włókniejące – opis przypadku
 • Melanoza nerwowo-skórna u 9-letniej dziewczynki. Opis przypadku
 • Zwiększone ryzyko wystąpienia pierwotnych nowotworów złośliwych (skóry i narządów wewnętrznych) u pacjentów z czerniakiem lub rakiem skóry w wywiadzie
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi

Cena: 16.80 PLN

Dermatologia Praktyczna, 2/2010

 • Rola leczenia biologicznego w dermatologii estetycznej 
 • Owrzodzenia w obrębie jamy ustnej: aspekty kliniczne. Wskazówki dla dermatologów Część I. Zmiany ostre
 • Zmiany skórne u chorego z zespołem mielodysplastyczno¬ mieloproliferacyjnym
 • Zakażenia grzybicze stóp w przebiegu cukrzycy – klasyfikacja i farmakoterapia
 • Rola drobnoustrojów w etiopatogenezie atopowego zapalenia skóry
 • Łupież czarny. Pierwszy kliniczny przypadek w Polsce
 • Trądzik piorunujący (acne fulminans) – opis przypadku
 • Niestandardowe zastosowanie leków biologicznych – omówienie
 • II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Leki biologiczne – nowa era terapii” – sprawozdanie

Cena: 16.80 PLN

Dermatologia Praktyczna, 1/2010

 • Kliniczna heterogenność łuszczycy zwyczajnej i jej fenotypowa klasyfikacja
 • Współczesne aspekty leczenia łuszczycy metotreksatem
 • Łuszczyca skóry owłosionej głowy: europejski konsensus dotyczący stopnia ciężkości i algorytmu leczenia
 • Obrzęk z powodu odkładania tłuszczu w tkance podskórnej (lipoedema): od kliniki do leczenia. Przegląd literatury
 • Zastosowanie doustnej izotretinoiny w leczeniu schorzeń związanych z nadmiernym łojotokiem i dermatoz z zaburzeniami rogowacenia
 • Doświadczenia własne w laserowym usuwaniu tatuaży
 • Przerzuty nowotworów złośliwych do skóry - omówienie
 • Kępki żółte rzekome – opis przypadku
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • Koszty podatkowe w prywatnej praktyce lekarskiej 

 


 

Cena: 16.80 PLN

Dermatologia Praktyczna, 5/2009

 • Choroby włosów – co nowego?
 • Fizjologia i patologia przewlekle niegojących się owrzodzeń oraz sposoby ich miejscowego leczenia w świetle współczesnej wiedzy medycznej
 • Łupież pstry
 • Zastosowanie imikwimodu we współczesnej dermatologii. Możliwości szerszego zastosowania w wybranych jednostkach chorobowych
 • Przyczyny wzrostu alergii na parafenylenodiaminę
 • Kontaktowe zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i warg
 • Niestandardowe terapie wybranych schorzeń dermatologicznych – omówienie
 • Wzrost ryzyka rozwoju nowotworów skóry pod wpływem UVA u chorych leczonych tiopurynami – omówienie
 • Acrodermatitis enteropathica – opis przypadku
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w Polsce

Cena: 16.80 PLN