Dermatologia Praktyczna, 1/2012

  • Wybrane zmiany skórne u pacjentów po przeszczepach narządów lub tkanek
  • Zmiany w obrębie błony śluzowej jamy ustnej jako składowa obrazu klinicznego chorób skóry
  • Ocena ryzyka rozwoju raka u osób z atopowym zapaleniem skóry i w związku ze stosowaniem miejscowych inhibitorów kalcyneuryny 
  • Zespół Lyella – opis przypadku 
  • Pityriasis rosea a ciąża. Opis przypadku. Przegląd piśmiennictwa
  • Acyklowir – wskazówki kliniczne 2012
  • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
  • Lekarz dobrze ubezpieczony – nowe zasady ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
  • Komisje medyczne


Wybrane zmiany skórne u pacjentów po przeszczepach narządów lub tkanek
Chosen skin lesions in organ transplant recipients
Karolina Wodok, Ligia Brzezińska-Wcisło
 
Zmiany w obrębie błony śluzowej jamy ustnej jako składowa obrazu klinicznego chorób skóry
Changes in oral mucosa as a component of the clinical picture of skin disease
Wojciech Bienias, Andrzej Kaszuba
 
Ocena ryzyka rozwoju raka u osób z atopowym zapaleniem skóry i w związku ze stosowaniem miejscowych inhibitorów kalcyneuryny 
Evaluation of cancer risk related to atopic dermatitis and use of topical calcineurin
inhibitors
P. Tennis, J.M. Gelfand, K.J. Rothman (tłum. Marta Pastuszka)
 
Zespół Lyella – opis przypadku 
Lyell syndrome – case report
Dagna Chmielowska-Wieczorek, Kamila Idzik
 
Pityriasis rosea a ciąża. Opis przypadku. Przegląd piśmiennictwa
Pityriasis rosea and pregnancy. Case report. Review of the literature
Piotr Brzeziński, Ahmad Thabit Sinjab
 
Acyklowir – wskazówki kliniczne 2012
Panel dyskusyjny
 
Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
Mirosława Kuchciak-Brancewicz
 
Lekarz dobrze ubezpieczony – nowe zasady ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
Alicja Lewandowska
 
Komisje medyczne
Krzysztof Maśliński
 
Warto przeczytać
 
Regulamin publikowania prac w dwumiesięczniku „Dermatologia Praktyczna”


Wybrane zmiany skórne u pacjentów po przeszczepach narządów lub tkanek
Chosen skin lesions in organ transplant recipients
Karolina Wodok, Ligia Brzezińska-Wcisło

Streszczenie
Aktualnie transplantacje są powszechną metodą leczenia skrajnych niewydolności narządów.
Przewlekłe przyjmowanie leków immunosupresyjnych predysponuje biorców przeszczepów do różnego typu zmian skórnych. Spektrum zmian w obrębie skóry i błon śluzowych jest bardzo szerokie. Najczęstszymi powikłaniami są zmiany polekowe oraz defekty kosmetyczne występujące u niemal wszystkich pacjentów. Wiele z nich powodowanych jest bezpośrednią toksycznością leków immunosupresyjnych, głównie glikokortykosteroidów oraz cyklosporyny. Efekty ich działania są zależne od dawki i czasu terapii. Wysokie dawki leków immunosupresyjnych sprawiają, że biorcy przeszczepów są bardziej narażeni na różnego typu zakażenia. Infekcje skórne spotykane są nawet u 83% pacjentów. Brodawki i kłykciny są najczęstszymi z infekcji wirusowych i mogą predysponować do rozwinięcia się nieczerniakowych nowotworów skóry. Zakażenia grzybicze i bakteryjne są relatywnie niegroźne, ale głębokie oportunistyczne infekcje grzybicze czy martwicze zapalenie powięzi, zazwyczaj wywoływane przez wiele bakterii, są schorzeniami zagrażającymi życiu. Chorobę przeszczep przeciwko gospodarzowi spotyka się niemal wyłącznie po przeszczepie allogenicznych komórek macierzystych lub szpiku kostnego. GVHD jest jednym z głównych powikłań w tej grupie pacjentów, wiąże się z obniżeniem jakości życia oraz odpowiada za znaczną część pozabiegowej chorobowości i umieralności. Zmiany skórne u biorców przeszczepów stanowią istotny problem w związku z możliwymi powikłaniami oraz obniżeniem jakości życia. Leczenie tych zaburzeń często wymaga współpracy dermatologów i transplantologów oraz modyfikacji terapii immunosupresyjnej