Dermatologia Praktyczna, 1/2018

 • Rola stresu oraz innych czynników środowiskowych w etiopatogenezie łysienia
  plackowatego
 • Pieluszkowe zapalenie skóry z podrażnienia
 • Obrzęk naczynioruchowy mediowany bradykininą – charakterystyka, etiopatogeneza i leczenie 
 • Ocena efektów leczenia preparatem złożonym zawierającym kalcypotriol i betametazon w miejscowym leczeniu łuszczycy 
 • Wybrane choroby płytki paznokciowej 
 • Pimekrolimus w AZS jako nowoczesna opcja terapeutyczna u dzieci poniżej 2. roku życia – przegląd piśmiennictwa
 • Epilacja metodą IPL – możliwe działania niepożądane. Opis przypadku
 • Pęcherzyca paraneoplastyczna – opis przypadku oraz krótki przegląd piśmiennictwa
 • Nowe prawo Unii Europejskiej związane z ochroną danych osobowych podczas prowadzenia działalności leczniczej – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Cena: 22.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 6/2017

 • Obturacyjny bezdech senny u osób z chorobami skóry
 • Różnicowanie ŁZS i AZS wieku niemowlęcego
 • Rola przewlekłej niewydolności żylnej w rozwoju wyprysku podudzi
 • Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej w codziennej praktyce dermatologicznej
 • Świerzb – wielki naśladowca? Najnowsze doniesienia dotyczące świerzbu oraz opis przypadku
 • Zmiany skórne w chorobach tarczycy
 • Charakterystyka kliniczna świądu wodnego u pacjentów z nowotworami mieloproliferacyjnymi

Cena: 22.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 5/2017

 • Manifestacje dermatologiczne chorób układu pokarmowego. Część II: Dziedziczne zespoły predysponujące do rozwoju raka jelita grubego 
 • Podobieństwo etiopatogenetyczne bielactwa nabytego i łysienia plackowatego. Wspólne perspektywy leczenia inhibitorami kinaz JAK 
 • Rola podłoża w lekach stosowanych w dermatologii
 • Zastosowanie niebieskiego światła w leczeniu łuszczycy – przegląd piśmiennictwa
 • Hidradenitis suppurativa – etiopatogeneza, obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie (aktualny stan wiedzy)
 • Praktyczne aspekty stosowania klasycznych leków ogólnoustrojowych w łuszczycy 
 • Pęcherzyca IgG/IgA o obrazie klinicznym łuszczycy łojotokowej – opis przypadku  
 • Pemfigoid błon śluzowych, odmiana Brustinga-Perry’ego – opis przypadku
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • Przekroczenie zakresu udzielonej przez pacjenta zgody na zabieg

Cena: 22.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 4/2017

 • Manifestacje dermatologiczne chorób układu pokarmowego. Część I: Nieswoiste choroby zapalne jelit 
 • Łuszczyca u seniorów. Część II: Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia 
 • Metotreksat w świetle najnowszych wytycznych Brytyjskiego Stowarzyszenia Dermatologów
 • Aktualne wytyczne dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową. Część III: Choroby wywołane przez pierwotniaki i zwierzęta 
 • Trudności w badaniu dermoskopowym zmian chorobowych na twarzy
 • Zespół Omenna 
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi 
 • Tajemnica lekarska po nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Cena: 22.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 3/2017

 • Dziedziczne neuropatie czuciowe i autonomiczne – patogeneza, klinika i leczenie. Część II: typy II, IV i V
 • Łuszczyca u seniorów: epidemiologia, charakterystyka kliniczna, choroby współistniejące oraz czynniki wyzwalające. Część I
 • Rola mikrobiomu skóry w trądziku pospolitym
 • Pokrzywka fizykalna z zimna wyzwaniem nie tylko dla klinicysty
 • Transformacja ziarniniaka obrączkowatego poddanego zabiegom krioterapii w twardzinę ograniczoną – opis przypadku
 • Pacjentka z rogowcem punktowym dłoni i stóp Buschke-Fischer-Brauer – opis przypadku
 • Mastocytoza plamisto-grudkowa – opis przypadku. Obserwacja w kierunku systemowej mastocytozy
 • Zespół Sneddona-Wilkinsona – opis przypadku
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • Regulacje prawne dotyczące czasu pracy lekarza

Cena: 22.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 2/2017

 • Ocena kliniczna wybranych emolientów w pielęgnacji suchej skóry
 • Dziedziczne neuropatie czuciowe i autonomiczne – patogeneza, klinika i leczenie. Część I: typy I i III
 • Objawy dermatologiczne w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
 • Aktualne wytyczne dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową. Część II: Choroby bakteryjne oraz grzybicze
 • Trądzik różowaty – różne oblicza popularnej dermatozy zapalnej
 • Mikrobiota w patogenezie stanu zapalnego w atopowym zapaleniu skóry
 • Olbrzymi nabyty włókniakorogowiec palców – opis przypadku
 • Rak płaskonabłonkowy w przebiegu przewlekłego owrzodzenia na podłożu obumierania tłuszczowatego
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • Podstawy prawne udzielenia świadczenia zdrowotnego bez zgody pacjenta

Cena: 22.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 1/2017

 • Interleukina 17 w patogenezie łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów
 • Rola kwasu salicylowego w dermatologii
 • Łysienie bliznowaciejące
 • Mastocytozy skóry u dzieci
 • Podstawy badania kapilaroskopowego w praktyce dermatologicznej
 • Badanie kapilaroskopowe u pacjentki z twardziną układową – opis przypadku
 • Pęcherzyca bujająca typu Neumanna – opis przypadku
 • Sprawozdanie z X Konferencji Edukacyjnej „Andrzejki Dermatologiczne 2016”
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • Zgoda na wykonanie świadczenia zdrowotnego. Rodzaje zgody, ich zakres i zastosowanie

 

Cena: 22.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 6/2016

 • Krostkowica dłoni i podeszew – trudności diagnostyczne
 • Zespół Nicolau – niepożądana reakcja polekowa
 • Niefarmakologiczne metody redukcji zmian trądzikowych. Część II: Leczenie światłem
 • Choroby włosów u dzieci
 • Atopowe zapalenie skóry – dermatoza predysponująca do wyprysku opryszczkowego
 • Podejrzenie zespołu Sweeta – trudności diagnostyczne
 • Niewydolność nerek i niedokrwistość u chorego na łuszczycę leczonego przewlekle przez 17 lat metotreksatem – opis przypadku
 • Sprawozdanie z VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stowarzyszenia Dermatologów Wojskowych
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi 
 • Recepta w praktyce

Cena: 22.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 5/2016

 • Ocena skuteczności preparatów z linii Cetaphil w pielęgnacji skóry w przebiegu chorób łojotokowych
 • Choroby pęcherzowe w ujęciu holistycznym
 • Aktualne wytyczne dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową. Część I: Choroby wirusowe 
 • Livedo waskulopatia
 • Zastosowanie metod aparaturowych w terapii rozstępów
 • Scleredema diabeticorum u pacjenta chorującego na cukrzycę typu 2 – opis przypadku
 • Związek zabiegów kriolipolizy z wystąpieniem liszaja twardzinowego – opis przypadku
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 •  Postępowanie z pacjentem zakaźnym w świetle prawa medycznego

 

 

Cena: 22.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 4/2016

 • Nieinterwencyjne badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo leczenia trądziku pospolitego doustną izotretynoiną (lekiem Aknenormin) w dawce 0,5 mg/kg m.c. vs. 0,7 mg/kg m.c
 • Świerzb – problem wciąż aktualny?
 • Niefarmakologiczne metody redukcji zmian trądzikowych. Część I: Peelingi chemiczne 
 • Choroby skóry wywołane skojarzonym działaniem światła, związków fototoksycznych i fotoalergicznych
 • Choroba Hailey-Hailey – przegląd nowych opcji terapeutycznych 
 • Preparaty jednoskładnikowe w leczeniu trądziku zwykłego 
 • Terapia fotodynamiczna światłem dziennym przy użyciu aminolewulinianu metylu w kremie jest skuteczna i prawie bezbolesna w leczeniu rogowacenia słonecznego: kontrolowane, randomizowane, pojedynczo zaślepione badanie III fazy w Europie
 • Choroba Kyrlego – opis przypadku 
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi 
 • Wpływ ocen HTA na wydawane decyzje administracyjne o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

Cena: 22.00 PLN