Zastosowanie anakinry u pacjentów z oporną na leczenie łuszczycą krostkową

Zastosowanie anakinry u pacjentów z oporną na leczenie łuszczycą krostkową
Anakinra to biologiczny lek immunosupresyjny, będący antagonistą ludzkich receptorów interleukiny-1 (IL-1) typu I. Anakinra blokuje aktywność biologiczną IL-1α i IL-1β i jest zarejestrowana do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, zakażenia COVID-19, zespołów gorączek okresowych oraz choroby Stilla.
Naik i wsp. przeprowadzili otwarte badanie fazy drugiej, którego celem była ocena skuteczności rekombinowanej anakinry (IL-1Ra) u pacjentów z łuszczycą krostkową. Zakwalifikowano pacjentów w wieku powyżej 17 lat z potwierdzonym histopatologicznie rozpoznaniem łuszczycy krostkowej, przy czym zmiany obejmowały ≥5% powierzchni ciała lub występowały w obrębie dłoni i stóp. Anakinrę podawano w dawce 100 mg na dobę z eskalacją dawki co 4 tygodnie przez 12 tygodni do 300 mg na dobę. Następnie leczenie zakończono i dokonano oceny efektywności terapeutycznej leku w 16. tygodniu. Do badania zakwalifikowano osiemnastu uczestników, w tym piętnaście kobiet i trzech mężczyzn, przy czym cztery osoby nie ukończyły badania – dwie z powodu braku współpracy, dwie zadecydowały o przedwczesnym zakończeniu z powodu wystąpienia działań niepożądanych. Stwierdzono, że u siedmiu uczestników osiągnięto odpowiedź kliniczną po 12 tygodniach stosowania anakinry – zmniejszenie powierzchni skóry zajętej przez zmiany chorobowe ≥50%. Co istotne, efekt ten utrzymywał się 4 tygodnie po odstawieniu anakinry. Ponadto, wskaźnik aktywności choroby dla łuszczycowego zapalenia stawów uległ poprawie w tygodniu 12. Markery ogólnoustrojowego stanu zapalnego zmniejszyły się w tygodniu 12 i wzrosły po 4 tygodniach po odstawieniu leku. Większość zaraportowanych zdarzeń niepożądanych była stopnia 1 lub 2 i były to reakcje w miejscu wstrzyknięcia, bóle głowy, nudności, infekcje, świąd i ból. Warto podkreślić, że wszyscy, z wyjątkiem jednego respondenta, wykazali ponad pięciopunktową poprawę w skali DLQI.
Badacze zauważyli, że anakinra podawana w dawce do 300 mg prowadziła do korzyści terapeutycznych u pacjentów z łuszczycą krostkową. Dodatkowo lek był dobrze tolerowany i istotnie poprawił jakość życia chorych.

Lek. Paulina Szczepanik-Kułak
 
Na podstawie:
Naik H.B., Pichard D.C., Schwartz D.M., O'Brien M., Masciocchi M., Thompson J. i wsp.: Anakinra for refractory pustular psoriasis: A phase II, open-label, dose-escalation trial. J Am Acad Dermatol 2022; 87 (6):1380-1383.

Fot. Pixabay