Ryzyko reaktywacji wirusa VZV po szczepieniu mRNA przeciw COVID-19

Ryzyko reaktywacji wirusa VZV po szczepieniu mRNA przeciw COVID-19
Dostępne są doniesienia sugerujące związek pomiędzy szczepieniem mRNA przeciw COVID-19 oraz reaktywacją wirusa VZV (Varicella Zoster Virus) z rodziny Herpesviridae, wywołującego ospę wietrzną i półpaśca. Z uwagi na pojawiające się w związku z nimi obawy przed rozwojem potencjalnych działań niepożądanych, a także odmowami przyjęcia szczepionki, doszło do niepokojącej sytuacji zwiększonej liczby zachorowań i zgonów spowodowanych przez COVID-19.

Birabaharan i wsp. przeprowadzili retrospektywne badanie kohortowe, w którym przeanalizowano wyniki badań zdrowotnych 70 milionów pacjentów, ujęte w TriNetX Analytics Network. Kryteria kwalifikacyjne obejmowały osoby w wieku ≥18 lat, które otrzymały szczepionkę mRNA przeciw COVID-19 jako pierwszą lub drugą dawkę między 15 grudnia 2020 roku a 15 lipca 2021 roku. Natomiast reaktywacja wirusa VZV, związana z podaniem szczepionki została zdefiniowana jako występująca w ciągu 28 dni od momentu zaszczepienia. Do badania włączono 1 306 434 osoby, które otrzymały dawkę szczepionki mRNA przeciw COVID-19 oraz grupę kontrolną, z ujemnym wywiadem otrzymania szczepienia, u których rozpoznano trądzik, brodawkę wirusową, znamię melanocytowe, suchą skórę, tłuszczaka, torbiele skórne lub brodawkę łojotokową. Średni wiek pacjentów w kohorcie szczepionki mRNA COVID-19 wynosił 55,1 lat. W obrębie grupy badanej występowało 57% kobiet, 43% mężczyzn. Oszacowano, że częstość występowania reaktywacji VZV w ciągu 28 dni od szczepienia mRNA wynosiła 0,1% (1228 z 1 306 434 pacjentów. Co istotne, nie zaobserwowano różnicy w reaktywacji VZV wśród osób otrzymujących szczepionkę mRNA COVID-19 w ciągu 28 dni w porównaniu z kohortą kontrolną.

Pomimo kilku ograniczeń badania (błędy klasyfikacyjne kodów diagnostycznych, brak opieki medycznej nad osobami z rozwiniętym półpaścem), w podsumowaniu badacze podkreślili, że uzyskane wyniki wskazują, że szczepienie mRNA przeciw COVID-19 nie jest związane z podwyższonym wskaźnikiem reaktywacji VZV. Wyrazili również wielką nadzieję, że dane te wpłyną na zmianę nastawienia pacjentów, jak i opiekujących się nimi świadczeniodawców, co w istotny sposób poprawi sytuację związaną z infekcją COVID-19.

Lek. Paulina Szczepanik-Kułak 

Na podstawie:

Birabaharan M, Kaelber DC, Karris MY. Risk of herpes zoster reactivation after messenger RNA COVID-19 vaccination: A cohort study. J Am Acad Dermatol. 2022 Sep;87(3):649-651.

Fot. Pixabay