Klasyfikacja niepożądanych reakcji skórnych wtórnych do noszenia maseczek z wykorzystaniem technologii obrazowania trójwymiarowego

Klasyfikacja niepożądanych reakcji skórnych wtórnych do noszenia maseczek z wykorzystaniem technologii obrazowania trójwymiarowego
Jednym z obowiązków w trakcie pandemii COVID-19 było noszenie maseczek. Chociaż było to konieczne w aspekcie epidemiologicznym, odnotowano kilka niekorzystnych następstw, w tym dermatologicznych. Wiele osób zgłaszało obecność wykwitów trądzikowych, plam rumieniowych oraz uczucia dyskomfortu w obrębie skóry twarzy bezpośrednio narażonej na kontakt z maseczką.
Obecnie w dobie postępu technologicznego, warto opisać wyniki prospektywnego badania Elsanadi i wsp., którzy wykorzystując trójwymiarowe (3D) obrazowanie wysokiej rozdzielczości, próbowali porównać subiektywne doniesienia o ostrych zmianach skóry twarzy spowodowanych noszeniem maski z obiektywnymi wynikami. Do badania włączono w sumie trzydziestu zdrowych pracowników służby zdrowia, których przydzielono do jednej z 3 grup noszących maseczki: tkaninowe (n = 10), chirurgiczne (jednorazowych) (n = 10) lub N95 (n = 10). Badani wypełnili zwalidowaną ankietę opartą na skali Likerta dotyczącą odpowiednich cech skóry (np. świąd, podrażnienie i łojotok) oraz poddali się wysokorozdzielczemu obrazowaniu 3D (Cherry Imaging) 7 obszarów twarzy przed i po 6 godzinach noszenia maski, głównie celem ilościowej zmiany w obrębie rumienia, trądziku, bruzd (zmarszczek).
Co ciekawe, analiza obrazów 3D wykonanych przed i po nałożeniu maseczek wykazała znaczące zmiany w zakresie badanych cech. Wskaźnik rumienia wzrósł na całej twarzy (wszystkie maski), podobnie jak i wskaźnik trądziku. Powierzchnia zmarszczek zwiększyła się na całej powierzchni twarzy (maska z tkaniny), w obszarze maski (maska z tkaniny) i na podbródku (maska N95), a zmniejszyła się w dolnej przestrzeni okołooczodołowej (maska chirurgiczna). Głębokość bruzd twarzy zmniejszyła się w dolnych przestrzeniach okołooczodołowych (maska tkaninowa). Badani zgłaszali większe nasilenie rumienia (wszystkie maski), łojotoku (wszystkie maski), podrażnienia (maska chirurgiczna) i świądu (maska N95). Analiza wariancji nie doprowadziła do wykrycia różnic pomiędzy grupami.
Badacze podkreślili, że już krótkotrwałe noszenie maseczki prowadzi do zmiany charakterystyki skóry twarzy, obserwowanych w trójwymiarowym (3D) obrazowaniu wysokiej rozdzielczości. Najprawdopodobniej jest to wynikiem zwiększonej przeznaskórkowej utraty wody, uwalniania mediatorów zapalnych, działania stresora mechanicznego i okluzji jednostek włosowo-łojowych. Ograniczenia badania obejmują małą liczbę pacjentów, jednorazowe zastosowanie maseczki i brak okresu obserwacji.
 
Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

Na podstawie:
Elsanadi R, Casale F, Yale K, Nguyen C, Nourmohammadi N, Eckhouse V, Cohen Y, Mesinkovska NA. Quantification of adverse skin reactions secondary to mask wearing using 3-dimensional imaging technology: A prospective cohort study. J Am Acad Dermatol. 2022 Jul;87(1):147-148. doi: 10.1016/j.jaad.2021.06.871. Epub 2021 Jul 2. PMID: 34224770.

Fot. Pixabay