Skóra głowy miejscem wysokiego ryzyka wystąpienia przerzutów raka kolczystokomórkowego

Skóra głowy miejscem wysokiego ryzyka wystąpienia przerzutów raka kolczystokomórkowego
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi National Comprehensive Cancer Network (NCCN) usta i małżowiny uszne to „regiony wysokiego ryzyka" przerzutów raka kolczystokomórkowego skóry (cutaneous squamous cell carcinoma – cSCC). Natomiast skóra głowy uznawana jest za „region umiarkowanego ryzyka".

Mo i wsp. przeprowadzili retrospektywne badanie kohortowe, w którym porównali częstość występowania przerzutów cSCC o średnicy powyżej 2 cm, zlokalizowanych na skórze głowy w porównaniu z małżowiną uszną lub wargą. Jako lokalizację referencyjną, o niskim ryzyku rozwoju przerzutów uznano przednią powierzchnię goleni. Po przeanalizowaniu wybranej bazy danych, badaniem objęto 432 ognisk cSCC, w tym 15 (3,5%) zlokalizowanych na wardze, 73 (16,9%) na małżowinie usznej, 198 (45,8%) na skórze głowy i 146 (33,8%) na przedniej powierzchni goleni. Wykazano, że po uwzględnieniu głębokości inwazji, płci, wieku i statusu immunologicznego pacjentów, odsetek przerzutów nie różnił się istotnie pomiędzy skórą głowy, małżowinami usznymi lub wargami. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, zarówno skóra głowy, jak i małżowiny uszne i wargi stanowią „regiony wysokiego ryzyka” dla przerzutów SCC. 

 
Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

Na podstawie:

Mo J, Miller CJ, Karakousis G, Keele L, Cohen J, Krouse RS. The scalp is a high-risk site for cutaneous squamous cell carcinoma metastasis. J Am Acad Dermatol. 2021; 84(6):1742-1744. 

Fot. Pixabay