Związek masy ciała z występowaniem wykwitów trądzikowych u dorastających dziewcząt

Związek masy ciała z występowaniem wykwitów trądzikowych u dorastających dziewcząt
Częstość współwystępowania trądziku młodzieńczego i otyłości w ostatnich latach uległa zwiększeniu. W badaniach przeprowadzonych w populacji pediatrycznej wykazano częstsze występowanie zmian trądzikowych u osób z opornością na insulinę, zwiększonym spożyciem mleka oraz wyższymi wartościami BMI.
Mundluru i wsp. przeprowadzili retrospektywne badanie, do którego włączono 128 953 dziewcząt w wieku 10 do 17 lat. Wykazano, że w tej grupie 18,4% dziewcząt miało nadwagę, a 15,8% otyłość. Zmiany trądzikowe obserwowano u 17,1% pacjentek. U dziewcząt z nadwagą lub otyłością, w porównaniu do tych z prawidłową masą ciała, nie odnotowano zwiększonej częstości występowania trądziku. Być może obu grupach występowały inne poważniejsze zaburzenia zdrowotne lub nadmierna masa ciała zmniejszała ryzyko rozwoju trądziku.
Do ograniczeń badania należało włączanie pacjentów do badania na podstawie kodu klasyfikacji chorób, brak oceny stopnia dojrzewania płciowego, zaawansowania zmian trądzikowych oraz określenia zwyczajów żywieniowych. W podsumowaniu autorzy stwierdzili, że niewątpliwie dieta i zmiany hormonalne mogą wpływać na występowanie zmian trądzikowych, jednakże uzyskane wyniki nie pozwalają na jednoznaczne potwierdzenie zależności pomiędzy masą ciała i trądzikiem w grupie dorastających dziewcząt. Być może badania przeprowadzone w przyszłości pozwolą na ustalenie takiej korelacji.  
 
Lek. Paulina Szczepanik-Kułak
Na podstawie:
Mundluru S.N., Darbinian J.A., Ramalingam N.D., Lo J.C., McCleskey P.E.: The relationship of diagnosed acne and weight status in adolescent girls. J Am Acad Dermatol. 2021; 84(3): 786-788.

Fot. Pixabay