Ryzyko rozwoju zapalnych chorób jelit u pacjentów z trądzikiem zwykłym leczonych izotretynoiną

Ryzyko rozwoju zapalnych chorób jelit u pacjentów z trądzikiem zwykłym leczonych izotretynoiną

Choroby zapalne jelit (inflammatory bowel disease, IBD) stanowią grupę przewlekłych zaburzeń o charakterze autoimmunologicznym, które cechuje wieloletni przebieg z okresami zaostrzeń i remisji. Etiopatogeneza IBD nie jest do końca poznana, a w rozwoju choroby sugeruje się rolę czynników genetycznych, środowiskowych i immunologicznych. 

Wright i wsp. opisali wyniki retrospektywnego badania kohortowego z udziałem pacjentów z trądzikiem pospolitym, u których badano zależność pomiędzy stosowaniem izotretynoiny oraz rozwojem zapalnych chorób jelit.  Na podstawie analizy statystycznej wykazano, że współczynnik surowy zachorowalności na IBD w ciągu 6-miesięcy w grupie otrzymującej izotretynoinę wyniósł 0,08% oraz 0,04% wśród osób nieprzyjmujących leku. Z kolei współczynnik surowy zachorowalności w ciągu 1 roku u pacjentów stosujących retinoid ogólny miał wartość 0,10% oraz 0,08% u chorych bez leczenia systemowego. Ponadto prawdopodobieństwo rozwoju IBD w ciągu 6 miesięcy u chorych z trądzikiem zwykłym na izotretynoinie było 87% wyższe w porównaniu do osób niestosujących tego leku. W przypadku rocznego interwału nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności.

W podsumowaniu badacze podkreślili, że pacjenci otrzymujący izotretynoinę z powodu trądziku pospolitego charakteryzują się zwiększonym ryzykiem rozwoju zapalnych chorób jelit. Powinno to zwrócić uwagę na wielospecjalistyczne podejście do chorych z tą powszechnie występującą dermatozą.

Na podstawie:

Wright S, Strunk A, Garg A. Risk of new-onset inflammatory bowel disease among patients with acne vulgaris exposed to isotretinoin. J Am Acad Dermatol. 2021 Jan;84(1):41-45.