Refleksyjna mikroskopia konfokalna jako narzędzie diagnostyczne mastocytomy u dzieci

Refleksyjna mikroskopia konfokalna jako narzędzie diagnostyczne mastocytomy u dzieci

Mastocytoma jest skórną postacią mastocytozy, rzadkiego nowotworu mieloproliferacyjnego, związanego z klonalnym rozrostem nieprawidłowych komórek tucznych. Choroba najczęściej dotyczy pacjentów pediatrycznych, a złotym standardem diagnostycznym jest badanie histopatologiczne. Refleksyjna mikroskopia konfokalna (z ang. reflectance confocal microscopy, RCM) jest nowoczesną, nieinwazyjną metodą diagnostyczną umożliwiająca wizualizację w czasie rzeczywistym naskórka oraz górnych warstw skóry właściwej in vivo. Metodę tę charakteryzuje wysoka dokładność, dorównująca badaniu histopatologicznemu.

Badacze z Wuhan dokonali retrospektywnego badania, którym objęto 8 pacjentów z rozpoznaniem mastocytoma. Zmiany chorobowe miały charakter pojedynczych czerwonych lub brązowych guzków zlokalizowanych na twarzy, tułowiu lub kończynach górnych. W dermoskopii wykazano obecność żółto-pomarańczowych lub czerwono-brązowych plam, delikatnych brązowych włókien siateczkowatych oraz siateczkowatych teleangiektazji. Z kolei w refleksyjnej konfokalnej mikroskopii w obrębie połączenia skórno-naskórkowego uwidoczniono liczne grudki oraz komórki o dużych rozmiarach, skupione w gniazdach pomiędzy soplami naskórkowymi. Agregaty te były słabo odgraniczone i posiadały liczne jasne ziarnistości.

Na podstawie dostępnych doniesień badacze zauważyli, że widoczne w dermoskopii obszary bezstrukturalne, podobnie jak obecne w obrazie RCM agregaty odpowiadają akumulacji mastocytów. Zmiany te wykazywały ścisłą korelację z obrazem histopatologicznym mastocytoma- zlokalizowanym w obrębie górnych warstw skóry gęstym naciekiem z komórek tucznych, wypełnionych kwasochłonną cytoplazmą. W podsumowaniu autorzy podkreślili liczne zalety omawianej metody diagnostycznej- przede wszystkim jej charakter nieinwazyjny, szczególnie istotny w trakcie diagnozowania skórnych zmian chorobowych u dzieci, oraz możliwość podejmowania diagnostyki różnicowej z innymi chorobami pediatrycznymi, takimi jak znamię typu Spitz lub dermalne, a także żółtakoziarniniak młodzieńczy.
                                                                           
 
Na podstawie:
An Xiangjie i wsp. Reflectance confocal microscopy as a diagnostic tool for mastocytoma in children. Journal of the American Academy of Dermatology, Volume 83, Issue 6, 1781 - 1784