Onychoskopia odczynów kontaktowych po tipsach

Onychoskopia odczynów kontaktowych po tipsach
W ostatnich latach tipsy stanowią coraz bardziej powszechną ozdobę. Jednakże w związku z zawartymi w nich akrylanami, wiążą się z wysokim ryzykiem rozwoju odczynów kontaktowych – alergicznego kontaktowego zapalenia skóry (AKZS).
Zmiany najczęściej manifestują się w postaci zmienionych dystroficznie płytek paznokciowych w momencie zdjęcia sztucznych paznokci. Z uwagi na fakt, że jak dotąd nie opisano wyników dermoskopii omawianych odczynów, Piccolo i wsp. przeprowadzili retrospektywne badanie z udziałem 34 pacjentów, u których wskutek noszenia tipsów doszło do rozwoju AKZS, potwierdzonego wynikami testów płatkowych. Zmiany najczęściej dotyczyły osób w piątej dekadzie życia, a średni czas trwania choroby oszacowano na 20 dni.

W badaniu klinicznym stwierdzono obecność zmiany zabarwienia płytek paznokciowych, onycholizę, nieco rzadziej – hiperkeratozę podpaznokciową oraz zanokcicę i nadżerki. Onychoskopia wykazała zbielenie płytek paznokciowych w obrębie dystalnej części oraz nieregularny brzeg oddzielonej płytki od łożyska. 
 
Autorzy podkreślili istotną rolę onychoskopii w diagnostyce różnicowej- w przypadku AKZS z łuszczycą paznokci. Do cech różnicujących należą: rumieniowy brzeg oddzielonej od łożyska płytki paznokciowej, linijne wybroczyny podpaznokciowe przypominające drzazgę.

 
Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

Na podstawie:

Piccolo V., Piraccini B.M., Argenziano G., Russo T., Alessandrini A., Starace M. (2020). Onychoscopy of allergic contact dermatitis due to artificial nails: a double-centre retrospective study on 35 patients. J Am Acad Dermatol 83(5):1485-1487.

Fot. Pixabay