Peptyd pozyskany z osteopontyny wykazuje zdolność do hamowania wzrostu włosów

Peptyd pozyskany z osteopontyny wykazuje zdolność do hamowania wzrostu włosów
Włosy stanowią niezwykle istotny element wizerunku każdego człowieka. Ich utrata lub nadmierny wzrost mogą być źródłem stresu i obniżenia jakości życia. W przypadku hirsutyzmu lub hipertrichozy, pacjenci poszukują skutecznych i bezpiecznych metod terapii, których stosowanie nie wiązałoby się z uszkodzeniem mieszków włosowych i znajdujących się w ich obrębie komórek macierzystych. Warto zaznaczyć, że liczba dostępnych terapii farmakologicznych jest zikoma, a ich skuteczność niewielka. 
Alam i wsp. przeprowadzili badanie, którego celem było ustalenie, jaki wpływ na wzrost włosów ma zastosowanie peptydu pozyskanego z osteopontyny (FOL-005). W tym celu świeżo zsyntetyzowane cząsteczki FOL-005, wykazujące zdolność do wiązania się z elementami mieszka włosowego, poddano testowaniu w warunkach ex vivo oraz in vivo. W przypadku ludzkich mieszków włosowych pozyskanych ze skóry skalpu oraz skóry owłosionej głowy człowieka przeszczepionej myszom, terapia z zastosowaniem FOL-005 prowadziła do przedwczesnego wystąpienia fazy katagenu, przy czym nie obserwowano zmniejszenia liczby komórek macierzystych mieszka włosowego lub rozwoju objawów toksyczności leku. Na podstawie wyników badań: mikromacierzy DNA, ilościowej odwróconej reakcji PCR oraz immunohistochemii, stwierdzono, że doszło do obniżenia ekspresji promotora wzrostu włosów, czyli FGF-7 (czynnik wzrostu fibroblastów-7). Natomiast zastosowanie rekombinowanego FGF-7, prowadziło do częściowego zahamowania fazy katagenu, indukowanej przez FOL-005. 

W podsumowaniu badacze podkreślili, że peptyd pozyskany z osteopontyny to nowa, skuteczna cząsteczka hamująca wzrost włosów w warunkach in vivo oraz ex vivo. Wskazali na konieczność dalszych badań, szczególnie z udziałem pacjentów z hipertrichozą lub hirsutyzmem.
 
Lek. Paulina Szczepanik-Kułak
 

Na podstawie:

Alam M., Bertolini M., Gherardini J. i wsp.: An osteopontin‐derived peptide inhibits human hair growth at least in part by decreasing fibroblast growth factor‐7 production in outer root sheath keratinocytes. Br J Dermatol 2020; 182: 1404-1414.

Fot. Pixabay