Związek pomiędzy występowaniem łuszczycy zwykłej i celiakii

Związek pomiędzy występowaniem łuszczycy zwykłej i celiakii
Łuszczyca to przewlekła choroba zapalna skóry, która dotyczy około 1-3% ogólnej populacji. Związek pomiędzy łuszczycą i chorobami współistniejącymi jest dobrze znany – pacjenci najczęściej chorują na zaburzenia reumatologiczne, sercowo-naczyniowe, oddechowe, pokarmowe, nefrologiczne. Z kolei celiakia, inaczej choroba trzewna, jest chorobą o etiologii immunologicznej i jej główną przyczyną jest nietolerancja glutenu. Szacuje się, że występuje z częstością 0,5-1% przypadków w populacji ogólnej.
W wielu badaniach podejmowano zagadnienie współistnienia tych chorób, jednakże wyniki nie pozwoliły na postawienie jednoznacznych wniosków. Acharya I wsp. dokonali przeglądu systematycznego z metaanalizą dostępnych doniesień (bazy: PubMed, Scopus, Cochrane) w celu oceny związku pomiędzy łuszczycą zwykłą i celiakią. Po uwzględnieniu wszystkich kryteriów, finalnie zakwalifikowano 18 prac. Analiza statystyczna pozwoliła określić, że w przypadku chorych z łuszczycą wystąpienie celiakii określa iloraz szans równy 2,16, natomiast u pacjentów z chorobą trzewną zachorowanie na łuszczycę określał iloraz wynoszący 1,8. Ponadto wykazano, że u chorych z celiakią istnieje znacząco zwiększone ryzyko rozwoju łuszczycy.
Wyniki powyższego badania potwierdziły statystycznie istotny związek pomiędzy łuszczycą i celiakią, co powinno zwrócić szczególną uwagę klinicystów. Zatem u pacjentów z łuszczycą, którzy zgłaszają dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, istnieją wskazania do ujęcia celiakii w diagnostyce różnicowej. 

 

Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

 

Na podstawie:

Acharya P, Mathur M.: Association between psoriasis and celiac disease: A systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol 2020;82(6):1376‐1385.

Fot. Pixabay