Występowanie migreny u pacjentów z łuszczycą

Występowanie migreny u pacjentów z łuszczycą
Łuszczyca należy do ogólnoustrojowych przewlekłych chorób zapalnych. Jej częstość występowania w populacji USA szacowana jest na 3-4%.
Z kolei migrena definiowana jest jako choroba nerwowo-naczyniowa, w przebiegu której stwierdza się epizody bólu głowy, z towarzyszącymi nudnościami i nadwrażliwością na bodźce dźwiękowe, ruchowe lub świetlne. Dotyczy około 1/5 osób zamieszkujących w Stanach Zjednoczonych. Na współwystępowanie obu chorób wskazuje ich etiologia zapalna. Ponadto u pacjentów z łuszczycą lub migreną znacznie częściej występują: zespół metaboliczny, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze oraz podwyższone wartości BMI.
Grupa badaczy z Ronald O. Perelman Department of Dermatology, New York University School of Medicine dokonała analizy danych National Health and Nutrition Examination Survey pochodzących z lat 2003-2004. Do badania włączono 3131 respondentów, spośród których u 3,2% występowała łuszczyca oraz u 29,2% migrena. W porównaniu do ogólnej liczny badanych, pacjentów z łuszczycą charakteryzowała podwyższona wartość wskaźnika BMI. Analiza wieloczynnikowa wskazała na obecność istotnej statystycznie korelacji pomiędzy migreną oraz łuszczycą (P < 0,003). Chorobę neurologiczną znacznie częściej diagnozowano wśród pacjentów płci żeńskiej (P < 0,001).
W podsumowaniu autorzy badania podkreślili zwiększoną częstość występowania migreny u chorych z łuszczycą, zwłaszcza kobiet, co wskazuje na konieczność dokładnej obserwacji pacjentów i wdrożenia odpowiedniej terapii.   
 

 Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

 

Na podstawie:

Steuer A. i wsp. Psoriasis and the risk of migraines in the United States. Journal of the American Academy of Dermatology, Volume 82, Issue 5, 1225-1226.


Fot.: Fotolia