Skuteczność witaminy D3 w formie iniekcji doogniskowych w leczeniu brodawek wirusowych

Skuteczność witaminy D3 w formie iniekcji doogniskowych w leczeniu brodawek wirusowych
Immunoterapia doogniskowa stanowi coraz częściej stosowaną metodę w terapii brodawek wirusowych.

Bezpośrednie podanie antygenów grzybiczych do zmiany chorobowej prowadzi do zniszczenia zakażonych komórek na skutek aktywacji odpowiednich mechanizmów odpornościowych gospodarza.

Istnieją badania naukowe, których wyniki wskazują na porównywalną efektywność terapeutyczną doogniskowych: immunoterapii oraz witaminy D3. Dokładny mechanizm działania preparatów witaminy D3 w obrębie zainfekowanych tkanek wymaga ustalenia, wydaje się, że substancja czynna wpływa na procesy proliferacji komórek naskórka oraz stymuluje wydzielanie cytokin i mediatorów reakcji zapalnej.

Chia-Han Yeh i wsp. dokonali przeglądu systematycznego i metaanalizy dostępnych doniesień naukowych w celu oceny skuteczności i profilu bezpieczeństwa witaminy D3 stosowanej w formie iniekcji doogniskowej u chorych z brodawkami wirusowymi. Zakwalifikowano 14 badań, w których wzięło udział 480 chorych. Po uwzględnieniu wszystkich typów brodawek wirusowych, witamina D3 wykazywała znacznie wyższą efektywność terapeutyczną w porównaniu z placebo oraz niższą w porównaniu z oczyszczoną pochodną białka (purified protein derivative - PPD). W przypadku brodawek zwykłych oraz podeszwowych i dłoniowych stwierdzono podobne zależności. Ponadto u pacjentów z tymi odmianami, lepszą efektywność terapeutyczną osiągały wyższe stężenia witaminy D3. Autorzy podkreślili ograniczenia badania - znaczną heterogenność, wynikającą z prowadzenia terapii według odmiennych zasad oraz zróżnicowanego obrazu klinicznego. Równocześnie zasugerowali kontynuację ich pracy.

 

Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

 

Na podstawie:

Chia-Han Yeh M. i wsp. Intralesional vitamin D3 injection in the treatment of warts: A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Dermatology, Volume 82, Issue 4, 1013-1015.