Stosowanie fotoprotekcji przez osoby z nowotworami skóry

Stosowanie fotoprotekcji przez osoby z nowotworami skóry
Najczęściej diagnozowanymi w Stanach Zjednoczonych nowotworami złośliwymi skóry są rozrosty niemelanocytarne (keratinocyte carcinoma - KC), w tym rak podstawnokomórkowy i kolczystokomórkowy. W związku z obserwowanym obecnie wzrostem zapadalności, poszukuje się skutecznych metod ich zapobiegania. Najważniejszym działaniem profilaktycznym jest odpowiednie stosowanie fotoprotekcji.
Badacze z Wydziału Dermatologii Alpert Medical School of Brown University, Rhode Island opublikowali wyniki przeprowadzonego randomizowanego badania Veterans Affairs Keratinocyte Carcinoma Chemoprevention, do którego włączono 932 pacjentów z ciężkim fotouszkodzeniem skóry, definiowanym przez obecność co najmniej dwóch ognisk KC w ciągu 5 lat poprzedzających rozpoczęcie badania. Wykazano, że kremy z filtrami UV znacznie częściej stosowały osoby poniżej 70. roku życia, zgłaszające problemy z opalaniem się, dodatnim wywiadem oparzeń w przeszłości, z widocznymi na skórze piegami, zamieszkujące południowe stany USA. 90% badanych aplikowało kremy z filtrem co najmniej 30 SPF. W trakcie okresu obserwacyjnego, wynoszącego ok. 3 lata, stwierdzono obniżenie odsetka osób, które nie korzystały z fotoprotekcji z 71% do 47% oraz zwiększenie tych stosujących kremy ochronne - z 19% do 37%.

Badacze potwierdzili, że osoby bardziej wrażliwe na działanie promieniowania ultrafioletowego częściej stosują preparaty fotoochronne. Dotyczy to także osób, u których zdiagnozowano nowotwory skóry. Naukowcy zasugerowali, że obserwowane w populacji ogólnej ograniczenia w aplikacji kremów przeciwsłonecznych mogą być skutkiem czynników socjoekonomicznych. Natomiast objęte badaniem osoby nie ponosiły żadnych kosztów.   

W podsumowaniu zwrócono uwagę, że stosowanie fotoprotekcji przez większą liczbę osób badanych, również te wykazujące początkowo negatywne nastawienie, mogło wynikać z częstych wizyt kontrolnych i powtarzalnego udzielania zaleceń lekarskich oraz częściowo, z braku strat finansowych.
 
Na podstawie:
Misitzis A.: An increase in sunscreen use in a population resistant to sun protection. JAAD 2019; 81 (6): 1441-1442.

Lek. Paulina Szczepanik-Kułak