Nowy lek w terapii AZS może prowadzić do występowania miejscowych dolegliwości bólowych

Nowy lek w terapii AZS może prowadzić do występowania miejscowych dolegliwości bólowych
Atopowe zapalenie skóry (AZS) to przewlekła zapalna choroba skóry przebiegającą ze świądem. Jej główną cechą jest suchość skóry, której zwykle towarzyszy intensywny świąd i stan zapalny. Choroba najczęściej rozwija się w dzieciństwie, może mieć charakter nawrotowo-remisyjny, a jej obraz kliniczny zależy od wieku pacjenta. W leczeniu zmian chorobowych najważniejszą rolę pełni edukacja i optymalna pielęgnacja skóry. Istotne jest również rozpoznanie i unikanie wszelkich czynników, które mogą zaostrzyć przebieg choroby.
Do obrotu w 2016 r. w USA dopuszczono nowy lek do terapii miejscowej AZS - inhibitor fosfodiesterazy 4 (Crisaborole), który uzyskał rejestrację do stosowania u dzieci po 2. roku życia z łagodną do umiarkowanej postacią̨ AZS. Ze stosowaniem kremu zawierającego wyżej wymienioną substancję aktywną mogą się wiązać dolegliwości bólowe w miejscu aplikacji.

Amerykańscy badacze podjęli zbadanie problemu częstości występowania miejscowych dolegliwości bólowych po zastosowaniu Crisaborole, a także próbowali wykazać czynniki, które mogą temu sprzyjać. Do retrospektywnego badania włączono 41 pacjentów z rozpoznaniem AZS, którzy na terenie ośrodka Tufts Medical Center otrzymywali zalecenia stosowania cienkiej warstwy kremu na zmiany chorobowe – 2-krotnie w ciągu doby. Odnotowano, że 13 chorych (31,7%) zgłaszało pojawiający się w ciągu kilku minut ból o charakterze pieczenia i szczypania w okolicy poddawanej terapii miejscowej Crisaborole. Wśród nich 5 osób aplikowało lek tylko na twarz, 5 na okolice ciała z wykluczeniem twarzy, a pozostałe 3 na okolice zmienione chorobowo zlokalizowane na całej powierzchni skóry. Ponadto 21 pacjentów w przeszłości stosowało miejscowe inhibitory kalcyneuryny (mIK). 5 z nich doświadczało dolegliwości bólowych jedynie po Crisaborole, 3 w miejscu aplikacji mIK, 4 po obu preparatach, natomiast pozostałe 9 osób negowało odczuwanie bólu.

W podsumowaniu badacze wskazali, że Crisaborole stanowi obiecującą i alternatywną opcję terapeutyczną dla dotychczas stosowanych leków u chorych z rozpoznaniem AZS. Jednakże występujące w miejscu aplikacji preparatu dolegliwości bólowe mogą ograniczać jego szerokie zastosowanie. Przeprowadzone badanie pozwoliło wykazać, że nakładanie kremu na twarz znacznie bardziej (p = 0,48) wiąże się z ryzykiem pojawienia się bólu. Konieczne są dalsze prace, uwzględniające większe kohorty pacjentów, dotyczące patomechanizmu, czynników sprzyjających i sposobów zmniejszania ryzyka rozwoju powyższych dolegliwości.
 
 
 
Na podstawie:
Pao-Ling L. C. i wsp.: A retrospective study: Application site pain with the use of crisaborole, a topical phosphodiesterase 4 inhibitor. J Am Acad Dermatol 2019; 80 (5): 1451-1453.

 
Lek. Paulina Szczepanik-Kułak