Nowe białko biorące udział w patogenezie trądziku różowatego - kebneryzyna

Nowe białko biorące udział w patogenezie trądziku różowatego - kebneryzyna
Trądzik różowaty (rosacea) to przewlekła, zapalna dermatoza, w przebiegu której dochodzi do rozwoju zmian skórnych w obrębie twarzy, takich jak: rumień, teleangiektazje, grudki, krosty lub przerost gruczołów łojowych, z towarzyszącym im czasami odczuciom miejscowego pieczenia, szczypania i suchości. Jest to zespół objawów o nieustalonej w pełni etiologii. Chorobę charakteryzuje częstość występowania szacowana na 10% populacji w wieku 30-35 lat, z dominacją kobiet i osób z jasnym fototypem skóry. Obecne możliwości terapeutyczne to stosowanie leków zewnętrznych, doustnych oraz leczenie zabiegowe. Niewątpliwie istotna jest prawidłowa pielęgnacja skóry zmienionej chorobowo, uwzględniająca odpowiedni dobór preparatów kosmetycznych. Jakkolwiek całkowita remisja zmian jest trudna do osiągnięcia.

Polsko-niemiecka grupa badaczy podjęła temat zaburzenia mechanizmów wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, biorących udział w patogenezie trądziku różowatego. Grupę badawczą stanowiło 6 pacjentów z rozpoznaniem rosacea o nasileniu umiarkowanym i ciężkim. Były to osoby w wieku 47-66 lat, prezentujące jasne fototypy skóry (I-III według Fitzpatricka). 6 zdrowych uczestników tworzyło grupę kontrolną. Procedura badawcza polegała na pobraniu biopsji z zapalnych, rumieniowo-grudkowych zmian w obrębie skóry twarzy oraz ocenie ekspresji kebneryzyny (białka S100A15) z zastosowaniem metod rtPCR i analizy immunofluorescencyjnej. Wykazano nadekspresję kebneryzyny zarówno w naskórku, jak i w skórze właściwej pacjentów z trądzikiem różowatym. Badacze wysnuli hipotezę, że białko to wykazuje działanie prozapalne i angiogenne, bierze także udział w destrukcji macierzy pozakomórkowej. Ponadto naskórkowa nadekspresja sugeruje jego potencjalną rolę w kontroli proliferacji i funkcjonowaniu keratynocytów.

Wyniki prac innych badaczy wskazują, że kebneryzyna działa chemotaktycznie w stosunku do monocytów i neutrofilów oraz promuje wytwarzanie przez nich cytokin prozapalnych, takich jak TNF-α and IL-1β, odgrywających istotną rolę w rozwoju rosacea.

W podsumowaniu autorzy pracy podkreślili potencjalną rolę białka S100A15 w patogenezie trądziku różowatego, wskazując je jako przyszły cel podejmowanych działań terapeutycznych.   
 
 
Na podstawie:
Batycka-Baran A. i wsp.: Koebnerisin (S100A15): A novel player in the pathogenesis of rosacea. J Am Acad Dermatol 2019; 80 (6): 1753-1755.

Lek. Paulina Szczepanik-Kułak