Częstość występowania, tendencje i wskaźniki zachorowań na raka z komórek Merkla u dorosłych pacjentów

Częstość występowania, tendencje i wskaźniki zachorowań na raka z komórek Merkla u dorosłych pacjentów

Rak z komórek Merkla (Merkel-cell carcinoma – MCC) to rzadko występujący rozrost, charakteryzujący się tendencją do częstego tworzenia przerzutów i niepomyślnym rokowaniem. Dane z lat 2000-2013, pochodzące z obejmującego 28% populacji Stanów Zjednoczonych rejestru National Cancer Institute's Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program, wykazały tendencję wzrostową liczby zachorowań na MCC.

            Zadaniem amerykańskich badaczy była próba określenia charakterystyki epidemiologicznej MCC z uwzględnieniem częstości występowania, wskaźników przeżywalności oraz płci, wieku, rasy, stopnia zaawansowania nowotworu i jego lokalizacji. Wykorzystano dane z okresu 2006-2015, dostępne w United States Cancer Statistics Public Use Database, które dotyczyły 100% populacji USA. Wskaźniki przeżywalności w latach 2005-2014 pochodzące z rejestrów National Program of Cancer obejmowały 81,1% ludności Stanów Zjednoczonych. Analizę ograniczono do przypadków rozpoznania choroby po 50. r.ż., co wynikało z niewielkiej częstości występowania MCC (2%) w grupie wiekowej poniżej 50. r.ż., a to mogłoby z kolei negatywnie wpłynąć na wiarygodność danych statystycznych.

            Wykazano, że w latach 2006-2015 średnia liczba zachorowań w ciągu roku wynosiła 1972 (w sumie: 19 722 osoby). Częstość występowania choroby korelowała z wiekiem zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Ponadto częściej zmiany miały charakter nieinwazyjny i lokalizowały się w obrębie głowy oraz szyi. Oszacowany względny wskaźnik przeżycia 5-letniego wynosił 55,1% dla mężczyzn oraz 67,7% dla kobiet. Był on znacznie niższy w przypadkach zaawansowanych stadiów choroby oraz starszego wieku chorego w momencie postawienia diagnozy.

            Autorzy pracy zwrócili uwagę na rosnącą częstość zachorowań na raka z komórek Merkla i tendencję zwiększonej zapadalności na MCC wśród osób w wieku starszym – to wydaje się związane z udowodnionymi czynnikami patogenetycznymi choroby, takimi jak ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe oraz niedobory odporności. Podkreślili również konieczność dalszych badań w celu ustalenia przyczyn, metod profilaktyki i leczenia ognisk nowotworu – to mogłoby poprawić obecne wskaźniki przeżywalności.
 
    
Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

Na podstawie:
Freeman M.B., Holman D.M., Qin J., Lunsford N.B.: Merkel cell carcinoma incidence, trends, and survival rates among adults aged ≥ 50 years from United States Cancer Statistics. J Am Acad Dermatol 2019; 80 (4): 1154-1156.